Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 1 VT-18

Skapad 2018-03-06 20:18 i Västra Ramlösa skola Helsingborg
Grundskola 1 Matematik
Under vårterminen fortsätter vi att arbeta med addition och subtraktion upp till 20. Vi arbetar också med klockan, volym och enheter. Häng med på en spännande och lärorik termin!

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik i årskurs 1 ska eleverna
sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga beträffande:

Centralt innehåll

Undervisning och arbetssätt

Under våren fortsätter vi vårt samarbete med Britt-Louise Theglander. Vi fortsätter att ha genomgångar och arbeta i helklass, halvklass, i par och enskilt. Vi använder laborativt material, talhusen, matematikbok, stenciler, spel och har utomhuspedagogik. Vi fortsätter lära oss nya ord och begrepp samt pratar och diskuterar matematik som leder till att vi lär av varandra. 

Detta kommer att bedömas

Vi kommer att bedöma din förmåga:

* att lösa rutinuppgifter
* att förstå och använda matematiska begrepp
* att formulera och lösa problem

Se aktuell bedömning under fliken "bedömning".

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Matematik år 1 VT-18

Taluppfattning

På god väg
Har uppnått
addition 0-10 automatiserat
subtraktion 0 - 10 automatiserat
addition och subtraktion 0-20
ramsräkna till 100
ordningstalen 0 - 30
förstår sambandet mellan + och -
matematiska likheter (hemlisar) för addition ex. 7 + __ = 9 eller 6 = 2 + ___
matematiska likheter (hemlisar) för subtraktion ex. 8 = 10 - ___ eller 6 - ___ = 4

Mätning

På god väg
Har uppnått
Pengar
kunna namnen på mynten
kunna växla en 10-krona på olika sätt
Tid
kunna avläsa klockans hela och halva timmar
kunna sitt födelsedatum
kunna dagens datum
kunna veckodagarnas namn, veta att veckan har 7 dagar
kunna månadernas namn och nummer, veta att året har 12 månader
Längd
kunna mäta med linjal
känna till enheterna meter (m) och centimeter (cm)
kunna och använda begrepp för att jämföra längder
Vikt
känna till enheten kilogram (kg) och gram (g)
kunna och använda begrepp för att jämföra vikter
Volym
känna till enheterna liter (l) och deciliter (dl)
kunna och använda begrepp för att jämföra volymer

Ma
Problemlösning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Lösa problem
Förstå problemet och ta fram den information som behövs
Du behöver ibland hjälp med vissa delar för att förstå problemet och att hitta den information som behövs för att lösa det
Du kan ofta på egen hand förstå problemet och hitta den information som behövs för att lösa det
Du kan på ett säkert sätt förstå problemet och hitta den information som behövs för att lösa det.
Lösa problem
Lösa problemet genom att välja och använda rätt metod
Du behöver ibland hjälp med att lösa problemet tex: välja och/eller använda lämplig metod
Du kan oftast på egen hand välja metod och använda den
Du kan på ett säkert sätt välja metod och använda den
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: