Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Judendom, kristendom och islam

Skapad 2018-03-06 21:49 i Norrtullskolan åk F-6 Söderhamn
Vi repeterar och fördjupar oss i judendom, kristendom och islam.
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap Svenska
Vi repeterar och fördjupar oss i judendom, kristendom och islam genom att titta på genomgångar, titta på film, läsa och svara på frågor, dramatisera och sen avsluta med ett prov.

Innehåll

Vi kommer se på en film inför varje religion.

Arbeta med instuderingsfrågor i expertgrupper för att jämföra och lära oss om varje religion.

Samtala i helklass om frågor som vi finner relevanta och intressanta.

Eleverna kommer få göra kahoot:er till sina kompisar på olika avsnitt.

Arbeta med valda delar i "Upptäck Religion"

Dramatisera berättelser ur de olika religionerna.

Skriva en text om hur du utövar din religion i ditt hem.

 

 

 

 

 

 

 

 

Judendomen - att göra

 • Titta på genomgångarna, gör korta anteckningar om du känner att du lär dig bättre då. 

Judendomen: http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=26&article=X 4069

 

 

Kristendomen - att göra

Titta på genomgångarna, gör korta anteckningar om du känner att du lär dig bättre då.

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=26&article=X 4070

 

Islam - att göra.

Titta på genomgångarna, gör korta anteckningar om du känner att du lär dig bättre då:

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=26&article=X 4071

 

Syfte

Syftet med arbetsområdet är att du ska känna till grunderna i judendomen, kristendomen och islam samt vad som är gemensamt med dessa.

Jag vill också att du ska kunna fundera hur religionen påverkar den värld vi lever i dag så väl som i ett historiskt perspektiv.

Syftet i svenska är att du ska få större kunskap och insikt i olika lässtrategier och hur

du lär dig på bästa sätt.

Uppgifter

 • Islam

 • Judendom

 • Kristendomen

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: