Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

180228 Trädgruppen PROJEKT "Dinosaurier"

Skapad 2018-03-07 08:17 i Brune förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Dinosaurier

Innehåll

Fokusområde

Hållbarhet i relation till naturvetenskap och de estetiska språken, med "matematikglasögonen" på.

 

Bakgrund

Flera barn visade stort intresse av dinosaurier med frågor kopplade till hållbarhet, naturvetenskap och matematik.

 

Syfte

 • - Att aktivt och medvetet stimulera barnen att utveckla förståelse för hållbarhet, matematik och 
 •   naturvetenskapliga fenomen.
 • - Att utmana barnen i deras utforskande och lärande att kunna undersöka och föra resonemang med andra.
 • - Att stimulera barnen att ta initiativ och utveckla deras sociala och kommunikativa kompetens.
 • - Att skapa möjlighet och tillfällen att fördjupa sig i en fråga och söka svar och lösningar.

 

 Målformulering

 

 • - utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt    
 •   enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • - utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av
 •   egna och andras problemställningar,
 • - utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i
 •   många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
 • - utvecklar sin förmåga att upptäcka, reflektera över, och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen.
 • - utvecklar sin förmåga att upptäcka, reflektera över, och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen.

 

Målkriterier

 • - vi ser barn som medkonstruktörer i sina lärprocesser
 • - vi ger barnen möjlighet att reflektera, ställa hypoteser, dra slutsatser
 • - vi använder begrepp som hör ihop med matematik och naturvetenskap, vi pratar matematiskt och sätter ord på görandet.
 • -  vi använder Brunes värdegrundsfrämjande ord 

 

Arbetssätt

Vad

        Vi arbetar med dinosaurier i förhållande till läsårets fokusområde: Hållbarhet i relation till naturvetenskap och de estetiska språken, med "matematikglasögonen" på.

Vi utforskar, undersöker och arbetar med frågor som: När levde dinosaurierna? Vilka olika sorters dinosaurier har det funnits? Vad åt dinosaurierna? Fakta kring dinosaurier! Dinosaurierna var stora och levde för mycket länge sedan. Det fanns åtminstone 20 olika slaga dinosaurier och de var vildsinta, enfaldiga djur. Dinosauriernas föda består av kött samt växter. De härskade på jorden i över 150 miljoner år. De levde för mycket länge sedan, långt före människorna. 

 

När

       Kontinuerligt i den vardagliga verksamheten, främst under projekttid tisdagar till torsdagar.


Hur

        Detta gör vi i förhållande till estetiska uttrycksformer, varierande tekniker och material. Vi utmanar barnen genom att ställa produktiva frågor. Vi sammanbinder olika ämnesområden där värdegrundsarbetet har stor plats. Tanken är att koppla in hållbarhet i relation till naturvetenskap genom att återanvända material samt använda återvinningsmaterial i skapandeprocesser som kommer till uttryck. Vi involverar familjerna i barnens projekt.  


Varför

       Vi utgår från barnens intressen och nyfikenhetsfrågor och tar tillvara på detta genom att arbeta temainriktat med fördjupande projekt genom faktaböcker samt den digitala verktyget.

 

Litteratur

Barns meningsskapande i ett projekt med biologisk mångfald och ekologi, Cecilia Caiman, (2015)

Hur blir man matematisk? Anna Palmer, (2011)

Återbruk som kreativ kraft, Nina Odegaard, (2015)

Svindlande matematik : Estetik, lek och utforskande i förskolan, Anna Palmer, Johanna Unga, Karin Hultman (2017)

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: