Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhället - vt 2018

Skapad 2018-03-07 08:35 i Stenkulan Lerum
Grundskola F – 3 SO (år 1-3)
Vårt samhälle är fullt. Vi måste bygga ett nytt. Vad behövs i ett samhälle och hur är det uppbyggt?

Centralt innehåll

• Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola

• Yrken och verksamheter i närområdet

• Pengars användning och värde

• Aktuella samhällsfrågor i olika medier

Innehåll

Matriser

SO

Vi bedömer att du:

På väg mot målet
Har nått målet
• har förmåga att reflektera kring hur ett samhälle byggs upp, att det kan förändras och att samhällen samverkar med varandra.
• har förmåga att reflektera över vilka delar i ett samhälle som är viktiga och man inte kan klara sig utan. Så som räddningstjänst, sjukvård, handel, skola m.m.
• har förmåga att söka information genom ex. intervju
• har förmåga att skriva en faktatext med hjälp av olika slags stöd. (tankekarta, bilder, stödord…)
• kan ge exempel på yrken och verksamheter i närsamhället
• kan beskriva några olika betalningsformer och berätta om vad några vanliga varor tjänster kan kosta. Ex rangordna kostnader och priser för olika varor och tjänster i ett samhälle.
• har problemlösningsförmåga och prövar egna idéer i tex konstruktionsbygge
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: