Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Min Bok

Skapad 2018-03-07 08:47 i Älvsåkersskolan 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Min bok är en terminsuppgift i ämnet bild som skall handla om dig själv. Du kommer att få arbeta i olika material och sammanställa arbetet i bokform.
Grundskola 9 Bild
Min bok är en uppgift i bildämnet som skall handla om dig själv. Du kommer att få arbeta i olika material och sammanställa arbetet i bokform. Arbetet sträcker sig över hela läsåret.

Innehåll

Syfte

I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.

Konkretisering av målen:

Under den här terminen så kommer vi att arbeta mer självständigt med de tekniker och metoder som vi har arbetat med sedan år 7. Eleverna kommer även att få möjlighet att prova på nya tekniker. 

Du skall göra en bok om dig själv. Boken skall innehålla minst 9 olika bilder i flera olika tekniker. Varje bild skall höra ihop med en rubrik som har med dig att göra .

Förslag på rubriker:

Mitt stjärntecken

Mina husdjur

Min favoriträtt

En mardröm/dröm

Min framtidsdröm

Jag om 30 år

Självporträtt                                                  

Min sport

Min vän

Min familj

Mitt namn

Mitt drömjobb

Min drömsemester

Min musik

Mitt fritidsintresse

Min favoritfilm

Mina skor

Min skola

Här bor jag

Min favoritplats

Min favoritkonstnär

 

Rubriken skall göras i en eller flera tekniker. Du får förslag på tekniker nedan. Självklart kan du kombinera flera eller arbeta i någon annan teknik.

Förslag på tekniker:

Akvarell

Akvarellpenna

Collage

Oljepastell

Torrpastell

Skrapkartong

Blyerts

Kol

Akrylmålning

Lera

Papiermache

Foto

Digital bild

Film

 

 

Arbeta i valfri teknik men om du gör tex en skulptur så får du fota den så att den får plats i din bok.

 

Ditt arbete skall visa att du är kreativ och självständig i ditt bildskapande och att du behärskar olika sorters tekniker. Du har även möjlighet att prova på nya tekniker.

Montera boken:

Bilderna skall monteras i en bok där du presenterar varje bild tillsammans med rubrik och teknik.

Skriv vilken rubrik du arbetat med tex Min familj

Skriv vilken/vilka tekniker du använt

Beskriv ditt arbete.

Varför valde du just den här tekniken?

Har du ändrat något under arbetets gång? Varför?

Vad har du lyckats bra med?

Vad var svårt?

 

Arbetsätt:

Vi kommer att gå igenom uppgiften MIN BOK. Både hur uppgiften är strukturerad samt hur den kommer att bedömas. Du kommer även att få titta på äldre elevers tolkning av uppgiften så att du får inspiration till ditt eget arbete. Du får även se hur men arbetar i de ovan nämnda teknikerna. Du kommer att träna på olika tekniker. Vid behov har vi teknik och metodgenomgångar i smågrupper för dom som det berör Du kommer att få personlig feedback på ditt arbete vid mitten av terminen med kritik på färdiga uppgifter och tips och råd för att gå vidare och kunna fullfölja arbetet.

Bedömning:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder

Analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.

Slutredovisning:

Tid

Minst 6 bildarbeten skall vara klara till terminslut december. Boken med insatta bilder och reflektion  skall vara klar och inlämnad 31/5.

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna
  Gr lgr11
 • utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna
  Gr lgr11
 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  Bl  7-9
 • Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: