Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundläggande syfte för förskoleklassen

Skapad 2018-03-07 08:59 i Sollebrunns skola Alingsås
Grundskola F
Såhär arbetar vi i förskoleklasserna i Bjärke för att förbereda eleverna för skolan.

Innehåll

Arbetsområde 

Dessa områden arbetar vi med i förskoleklassen:

- Värdegrund
- Fri lek
- Grovmotorik och finmotorik
- Svenska
- Matematik
- Idrott
- Musik
- NO och SO

Dessa aktiviteter sker både inomhus och utomhus.

 

Konkreta mål och Undervisning

Vi ska få veta mer om / pröva på / undersöka:

Värdegrund
- Vi går igenom och diskuterar skolan regler och värdegrund
- Skriver egna regler

Eleverna tränar mycket på turtagning/vänta på sin tur samt att visa hänsyn. 
Eleverna tränar också på att visa hänsyn och lyssna när någon pratar. 

 

Frilek
- Gemenskap
- Regler och normer
- Uppmärksamhet
- Kroppsuppfattning
- Identitet
- Empati
- Fantasi
- Kommunikation
- Flexibilitet
- Ansvar
- Självständighet
- Konfliktlösning
- Planering
- Problemlösning
- Inlevelse
- Trygghet
- Språk
- Grovmotorik
- Finmotorik
- Hänsyn
- Besvikelser
- Tänkande
- Frigörelse
- Könsroller
- Begreppsbildning
- Koncentration
- Jämlikhet
- Kreativitet
- Iakttagande
- Rumsuppfattning
- Glädje

 

Grovmotorik och finmotorik
- daglig utevistelse
- idrott
- skogsutflykter
- rörelselekar och ramsor
- ta på sig sina kläder själv
- klippa
- trä pärlor
- skriva
- rita
- måla
- skapande
- fingerlekar och ramsor
- knäppa, knyta och dra upp dragkedjan

 

Svenska
- berätta i olika gruppstorlekar
- lyssna på andra
- lyssna på daglig högläsning
- titta i böcker
- bokstavsdag där alla alfabetets bokstäver gås igenom under läsåret
- skriva/skriva av
- rim och ramsor
- språklekar
- sång och musik
- rollekar
- vuxenstyrda grupplekar
- arbetsböcker/arbetsblad

 

Matematik
- göra och upprepa mönster
- räkneramsor
- prata matematik
- uppmärksamma matematik i vardagen
- spela spel
- sortera
- hitta likheter/olikheter
- storleksordna
- jämföra
- sånglekar
- arbetsböcker/arbetsblad
- bekanta sig med talraden och tallinjen

 

Idrott
- grovmotorik
- lekar
- bollekar
- olika sporter
- avslappning
- dans
- med olika redskap

 

Musik
Musik är ständigt återkommande i våra teman, bokstavsdagar samt vid högtider och musiksamlingar. Eleverna får sjunga och prova olika instrument. Vi rör oss också mycket till musik.

 

Teknik
- Experiment
- Recept
- Sortering
- Problemlösning
- Byggövningar
- Recept

 

NO och SO
Våra teman knyter ofta an till detta ämne.

 

Dokumentation:  

Sker kontinuerligt med hjälp av eleverna alster och stenciler, pedagogiska observationer, att ständigt "lyssna in" eleverna under skoldagen samt utföra tester inom svenska och matematiken.  

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: