Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kropp och hälsa

Skapad 2018-03-07 09:33 i Mårtenskolan Lunds för- och grundskolor
Temaområde kroppsdelar, sinnen och hälsa
Grundskola F – 3 NO (år 1-3) Biologi Idrott och hälsa
Hur kan vi känna olika smaker? Vad behöver vår kropp för att må bra? Var på kroppen sitter vaden? Det är några av de frågor som vi kommer att arbeta med i det här arbetsområdet. Du kommer att få lära dig saker om din egen kropp och hur den fungerar. Du kommer också att få göra experiment som handlar om din kropp och dina sinnen.

Innehåll

Pedagogisk planering - Kropp och hälsa

Syfte

Vår kropp är viktig för oss och därför måste vi ta väl hand om den. Ju mer du känner till om din kropp desto lättare är det för dig att veta vad din kropp behöver för att må bra och hur du kan påverka din egen hälsa. Därför kommer du i detta tema få lära dig mer om mat, sömn, våra kroppsdelar och sinnesorgan. I åk 4-6 kommer du att få lära dig mer om vad som händer inne i kroppen.

Konkretisering av målen

I slutet av temat ska du

·      kunna namnge människans kroppsdelar (fot, vrist, ankel, vad, knä, höft, mage, bröst, axel, skuldra, överarm, armbåge, handled, hals, nacke m.fl.)

·      kunna namnen på våra fem sinnen (syn, hörsel, känsel, lukt och smak)

·      kunna beskriva minst ett av våra sinnen lite mer detaljerat.

·      ha viss kännedom om hur signaler från våra sinnen skickas vidare till hjärnan

·      utföra några enkla undersökningar som handlar om våra sinnen

·      dokumentera undersökningarna så att andra människor kan se hur undersökningarna genomförts och vilka resultat du fått

·      kunna jämföra dina resultat med andra elevers resultat

·      kunna redogöra för hur du kan påverka din hälsa

Undervisning

Vi ska

·      se på faktafilmer som handlar om våra kroppsdelar och sinnesorgan

·      göra enkla undersökningar med utgångspunkt från våra sinnen

·      dokumentera våra undersökningar efter en given mall

·      reflektera över (fundera kring) de resultat vi kommer fram till i undersökningarna

·      träna på att använda biologins begrepp i samtal och dokumentation

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att

·      göra egna undersökningar

·      dokumentera dina undersökningar efter en given mall

·      reflektera över dina resultat

·      använda biologins begrepp i samtal, diskussioner och dokumentation

 

Vuxendel:

Syfte med temat utifrån Lgr11

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv. Med kunskaper om människan får människor redskap för att påverka sitt eget välbefinnande Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. (Bi)

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att använda och utveckla kunskaper och redskap för att formulera egna och granska andras argument i sammanhang där kunskaper i biologi har betydelse. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att hantera praktiska, etiska och estetiska valsituationer som bland annat rör hälsa. (Bi)

Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med biologins begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur dessa utvecklas i samspel med erfarenheter från undersökningar av bland annat människan. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmågan att samtala om, tolka och framställa texter och olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll. (Bi)

Undervisningen ska skapa förutsättningar för eleverna att kunna skilja mellan naturvetenskapliga och andra sätt att skildra omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna få inblick i naturvetenskapens världsbild med evolutionsteorin som grund samt få perspektiv på hur den har utvecklats och vilken kulturell påverkan den har haft. (Bi)

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet. Eleverna ska även ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande. (Id)

Genom undervisningen i ämnet biologi och idrott ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

·      använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, (…).

·      genomföra systematiska undersökningar i biologi

·      använda biologins begrepp

·      utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  Bi  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  Bi  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  Bi  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  NO   3
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: