Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Utvandringen

Skapad 2018-03-07 09:39 i PARTILLE GYMNASIESÄRSKOLA Partille
Om Sverige i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet och om den stora utvandringen till Amerika, kopplat till uppsättningen av vår musikal Amerikaresan om drängen Gustavs resa till Amerika.
Gymnasiesärskola Individ och samhälle, INI Språk och kommunikation, SPR Estetisk verksamhet, ESE

Om 1800-talet och utvandringen till Amerika. Kopplat till vår musikal om drängen Gustav.

Innehåll

Sveriges historia - 1800-talet.

Utvandringen till Amerika - faktorer såsom fattigdom.

Etiska frågor - såsom livsvillkor förr och nu. Tex livet som dräng och piga.

Engelska fraser och ord.

Musik, dans och rörelse.

Uppgifter

 • Historia slutet 1800-talet och början 1900-talet

 • Den stora utvandringen.

 • Drömmen om Amerika.

 • Staden New York

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sånger och berättelser och hur de kan gestaltas med ljud, rytmer och rörelser.
  ESE  -
 • Förmedling av tankar och känslor genom musik, dans och drama.
  ESE  -
 • Några exempel på musik, dans och drama från olika kulturer och från olika tidsperioder.
  ESE  -
 • Skildringar av Sveriges och andra länders historia och kultur, till exempel genom litteratur och muntliga berättelser.
  INI  -
 • Etiska frågor och livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel droger och jämställdhet. Livsfrågor i samband med födelse, liv och död.
  INI  -
 • Kommunikation i olika former, till exempel kroppsspråk, tal och digitala kommunikationsverktyg.
  SPR  -
 • Kommunikation om känslor. Hur känslor kan uttryckas, beskrivas och tolkas.
  SPR  -
 • Berättelser och litteratur från Sverige och andra delar av världen.
  SPR  -
 • Engelska ord och meningar, muntliga eller skriftliga, samt vardagsfraser.
  SPR  -
 • Eleven deltar i att skapa estetiska uttryck som kommunicerar tankar, idéer och känslor. I arbete med bild och form deltar eleven i att välja och använda tekniker, verktyg och material. I kreativa processer inom musik, dans och drama deltar eleven i att välja och använda instrument, ljud, rytmer och rörelser.
  ESE
 • Eleven skapar estetiska uttryck som kommunicerar tankar, idéer och känslor. I arbete med bild och form väljer och använder eleven tekniker, verktyg och material. I kre­ativa processer inom musik, dans och drama väljer och använder eleven instrument, ljud, rytmer och rörelser.
  ESE
 • Eleven reagerar igenkännande på beskrivningar av samhället. I samtida och historiska skildringar av världen urskiljer eleven människors livsvillkor och reagerar på dem.
  INI
 • Eleven deltar i kommunikation om aktuella samhällsfrågor och nyheter. Dessutom deltar eleven i kommunikation om livsfrågor och elevnära etiska frågor.
  INI
 • Eleven berättar om samhället. Utifrån samtida och historiska skildringar av världen beskriver eleven människors livsvillkor.
  INI
 • Eleven kommunicerar om aktuella samhällsfrågor och nyheter. Dessutom kommunicerar eleven om livsfrågor och elevnära etiska frågor.
  INI
 • Eleven kommunicerar och samspelar i välkända sammanhang och miljöer. I kommunikationen deltar eleven i att använda ord, begrepp eller alternativa uttryckssätt på ett i sammanhanget relevant sätt.
  SPR
 • Eleven visar sin förståelse för språket i kommunikativa uttryck genom att reagera igenkännande. Dessutom deltar eleven i att tolka det språkliga budskapet.
  SPR
 • Eleven kommunicerar och samspelar i bekanta sammanhang och miljöer. I kommunikationen använder eleven ord, begrepp eller alternativa uttryckssätt på ett i sammanhanget relevant sätt. Eleven läser och skriver elevnära ord.
  SPR
 • Eleven visar sin förståelse för språket i kommunikativa uttryck och elevnära ordbilder genom att återberätta innehållet. Dessutom tolkar och beskriver eleven det språkliga budskapet.
  SPR
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: