Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur i skogen

Skapad 2018-03-07 09:44 i Östra Stenhagen grundsärskola Uppsala
Ett arbetsområde som utgår i från skogen i vårt närområde. Vi tittar på de olika årstiderna.
Grundsärskola 3 – 9 Verklighetsuppfattning
Vad finns det för djur i vår natur? Vi kommer att lära oss mer om djur som lever i skogen och hur livet i skogen ser ut genom fyra årstider.

Innehåll

Tema Naturen

Under detta tema kommer du att lära dig mer om livet i skogen. Vi kommer tillsammans att ta reda på hur djur och växter har det i skogen under årets fyra årstider. Du kommer att få undervisning genom film, böcker och upplevelser. Du kommer få lära dig vilka djur som finns i skogen samt lätt fakta om de olika djuren. Du kommer även få lärdom om allemansrätten, vad det är och vilka regler som gäller i skogen. 

 

Syfte:

undervisningen inom ämnesområdet verklighetsuppfattning ska syfta till att eleverna utvecklar kunskap om människan och natur och samband mellan dem. Därigenom ska undervisningen bidra till att eleverna ges förutsättningar att samspela med naturen och sin omgivning. 

Centralt innehåll: 

Konkreta mål: 

Du kommer att lära dig om

 • Du ska känna igen några djur som lever i skogen och vad de heter.
 • Vilka träd som finns i vår närmiljö.
 • Om de olika årstiderna.
 • Olika väderfenomen 
 • Allemansrätten 

Hur skall jag arbeta:

- Du deltar i undervisningen om djur som finns i skogen genom att vi tittar på film, läser faktaböcker om djuren, årstiderna och naturen.

- Du ska träna på olika kännetecken för våra årstider och väder som påverkar djur och växter.

- Du ska kunna känna igen några vanliga djur som finns i skogen.

- Du kommer att få visa dina kunskaper genom att berätta om de olika djuren, skriva korta enkla faktatexter samt genomföra en redovisning om ditt valda djur.  

Undervisning:

Vi kommer titta på filmer om de olika djuren. Vi samtalar om de olika djuren som finns i skogen. Vi tar reda på hur djuren ser ut? Vad de äter? Hur ser det ut där de bor? 

Vi kommer att besöka skogen i vår närmiljö. 

Vi kommer göra studiebesök på Biotopia. 

Vi lyssnar på sånger som handlar om de olika djuren 

Vi kommer skriva enklare faktatexter och redovisa detta inför gruppen. 

 

  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • söka information från olika källor, och
  KOM
 • använda kunskaper om människa och natur,
  VEU
 • använda kunskaper om människa och natur,
  VEU
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VEU
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  KOM  1-9
 • Informationssökning i olika medier och källor, till exempel tidningar, uppslagsböcker, bibliotek och sökmotorer på Internet.
  KOM  1-9
 • Växter och djur, deras namn, livsvillkor och levnadsmiljöer.
  VEU  1-9
 • Växter och djur, deras namn, livsvillkor och levnadsmiljöer.
  VEU  1-9
 • Växter och djur, deras namn, livsvillkor och levnadsmiljöer.
  VEU  1-9
 • Återkommande mönster i naturen, till exempel dygn, årstider och vädertyper. Hur detta kan påverka människor, djur och växter.
  VEU  1-9
 • Återkommande mönster i naturen, till exempel dygn, årstider och vädertyper. Hur detta kan påverka människor, djur och växter.
  VEU  1-9
 • Återkommande mönster i naturen, till exempel dygn, årstider och vädertyper. Hur detta kan påverka människor, djur och växter.
  VEU  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.
  VEU  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.
  VEU  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.
  VEU  1-9
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras.
  NO  1-6
 • Överlevnadsstrategier hos några växter och djur beroende på årstid.
  NO  1-6
 • Kunskapskrav
 • Utifrån upplevelser i närmiljön kan eleven urskilja och reagera på några egenskaper hos växter och djur.
  VEU   9
 • Utifrån upplevelser i närmiljön kan eleven urskilja och reagera på några egenskaper hos växter och djur.
  VEU   9
 • Dessutom deltar eleven i kommunikation om några växters och djurs livsvillkor och levnadsmiljöer.
  VEU   9
 • Dessutom deltar eleven i kommunikation om några växters och djurs livsvillkor och levnadsmiljöer.
  VEU   9
 • Eleven deltar i observationer av dygn, årstider och vädertyper.
  VEU   9
 • Eleven deltar i observationer av dygn, årstider och vädertyper.
  VEU   9
 • Eleven reagerar igenkännande i bekanta miljöer och visar förväntan inför händelser.
  VEU   9
 • Eleven reagerar igenkännande i bekanta miljöer och visar förväntan inför händelser.
  VEU   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  VEU   9
 • Dessutom kan eleven berätta om några växters och djurs livsvillkor och levnadsmiljöer.
  VEU   9
 • Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
  VEU   9
 • Eleven ger också enstaka exempel på växters och djurs livscykler och bidrar till resonemang om deras överlevnadsstrategier beroende på årstid.
  NO  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: