Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Revolutionernas tid

Skapad 2018-03-07 09:55 i Varlaskolan södra Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 8 Religionskunskap Svenska Geografi Historia
Från 1500-talet och några århundraden framåt förändras världen totalt. Från att ha varit huvudsakligen jordbrukare och bott i små samhällen på landsbygden börjar människor istället att bo i stora städer och arbeta i fabriker. Vad var det som ledde fram till dessa förändringar och vad fick det för konsekvenser?

Innehåll

Innehåll:

 • Upptäcktsresorna slutet av 1400-talet: Columbus, Diaz, Magellan, da Gama m. fl. Världsbilden förändras, nya kontinenter upptäcks, kulturmöten m.m.
 • Från jordbruk till fabriksarbete - när, var, hur, varför?
 • Amerikanska och franska revolutionerna - när, vad, hur och varför?
 • Politiska ideologier - socialism, liberalism, konservatism och kommunism. Med det nya samhället som växer fram med urbanisering och industrialisering kommer också nya idéer och nya behov som inte fanns förr, t ex politik och krav på rösträtt och inflytande för fler människor än bara de rika.

Arbetssätt:

Lärarkandidaten introducerar ämnesområdet och går kortfattat igenom upptäcktsresorna och grunderna i industrialiseringen. Därefter kommer en fördjupning när vi går in på ideologierna och revolutionerna i Amerika och Frankrike.

Genomgångar varvas med eget arbete och någon muntlig presentation kring något område som delas ut längre fram.

Bedömning:

Du förväntas ha goda kart- och faktakunskaper, kunna delta i diskussioner kring ämnesinnehåll samt analysera och dra slutsatser, t ex ur historiskt källmaterial. Du ska också kunna redovisa ett eget arbete muntligt inför klassen, separata instruktioner för detta kommer att delas ut.

Uppgifter

 • Sammanfattning industriella revolutionen bakgrund

 • Sammanfattning industriella revolutionen bakgrund

 • Amerikanska revolutionen/frihetskriget

 • Slavfångare - ur filmen Roots

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
  Ge  7-9
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
  Ge  7-9
 • Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
  Hi  7-9
 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
  Hi  7-9
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
  Hi  7-9
 • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
  Hi  7-9
 • Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  Re  7-9
 • Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: