👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra och ekvationer.

Skapad 2018-03-07 10:05 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Matematik
I följande arbetsområde kommer vi titta på obekanta saker som kan ha olika variablar.

Innehåll

Syfte:

- Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.

- Föra och följa matematiska resonemang.

- Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll:

-  Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.

- Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

- Metoder för ekvationslösning.

 

 

  •  

    Begrepp

 

 

algebra                                           uttryck                                            förenkla uttryck

 

formel                                            mönster                                         artimetisk talföljd

 

likhet                                               ekvation                                        variabel

 

kvadreringsregler                      konjugatregel                              geometrisk talföljd

 

 

 

 

 

 

Bedömning

 

Begrepp – hur du använder och visar förståelse för begreppen

 

Metoder – hur du visar säkerhet i dina metodval

 

Problemlösning – hur du med säkerhet gör kloka val av effektiva metoder för att lösa en frågeställning

 

Kommunikation – hur du kommunicera och redovisningar dina lösningar

 

Resonemang – hur du för resonemang med att använda begrepp och metoder för att styrka dina   resonemang

 

 Arbetsgång:

 

Lasses grupp

 

Vecka

Måndag

Torsdag

Fredag

10

 

 

Läxa i läxhäftet ”ekvationer/uttryck”

3:1 Uttryck

 

11

3:1 Förenkling av parentesuttryck

3:2 Multiplikation med parentesuttryck

 

Arbetspass

Beting 3:1 och 3:2 klart

Läxa : ”två uppgifter”

12

3:3 Kvadreringsregler och konjugatregeln

Arbetspass

Beting 3:3 klart

Läxa – digitalt gleerupsportalen ”träna mera” dessa två regler

13

PÅSKLOV

PÅSKLOV

PÅSKLOV

14

LOV

3:4 och 3:5 Förenkla och beräkna värdet av uttryck

Formler

Läxa  ”Taxi!”

 

15

3:6 Mönster

3:7Problemlösning med ekvationer

Arbetspass

Beting 3:6 och 3:7 klart

Läxa ”Undersök summan”

 

16

3:8 Procent

 Arbetspass

(Övningsprov delas ut)

Beting 3:8 klart

Läxa : Plattorna”

Diagnos

 

17

Träna mer inför provet

Frågestund

PROV

 

18

Parprov

Utvärdering och bedömning

Utvärdering och bedömning

 Läxa ”klädrea”

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Evas grupp

 

Vecka

Måndag

Torsdag

Fredag

10

 

 

Läxa i läxhäftet ”ekvationer/uttryck”

3:1 Uttryck

 

11

3:1 Förenkling av parentesuttryck

3:2 Multiplikation med parentesuttryck

 

Arbetspass

Beting 3:1 och 3:2 klart

Läxa : ”Förtest”

12

2:6 (häftet) Lösa ekvationer

 

Arbetspass

Beting 2:6 klart

Läxa – ”ekvationer”

13

PÅSKLOV

PÅSKLOV

PÅSKLOV

14

LOV

2:4 (häftet) Formler

Läxa  ”ekvationer + formler”

 

15

2:5  (häftet) Mönster  

Arbetspass

Beting 2:4 och 2:5 klart

Läxa ”Undersök summan”

 

16

2:7 Problemlösning med ekvationer

 Arbetspass

(Övningsprov delas ut)

Beting 2:7 klart

Läxa : Plattorna”

Diagnos

 

17

Träna mer inför provet

Frågestund

PROV

 

18

Parprov

Utvärdering och bedömning

Utvärdering och bedömning

 

 

 

Läxa ”klädrea”

 

 

 

  •  

Matriser

Ma
VT 18 -Matematik - Algebra och ekvationer

F
E
C
A
Begrepp
använda matematiska begrepp....och dessutom använda dessa begrepp .... i sammanhang på ett ....fungerande sätt
på en grundläggande nivå i välkända sammanhang i huvudsak fungerande
på en god nivå i bekanta sammanhang relativt väl fungerande
på en mycket god nivå i nya sammanhang väl fungerande
Metod
välja och använda olika matematiska .... metoder och dessutom anpassa metoder....till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med.... resultat
i huvudsak fungerande metoder med viss anpassning tillfredställande resultat
ändamålsenliga metoder med relativt god anpassning gott resultat
ändamålsenliga och effektiva metoder med god anpassning mycket gott resultat
Problemlösning
lösa olika problem i bekanta situationer på ett ...fungerande sätt och väljer och använder strategier och metoder med ....anpassning till problemets karaktär samt ....formulerar enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
i huvudsak fungerande sätt anpassning till viss del bidra till att formulera
relativit väl fungernade sätt förhållandevis god anpassning formulerar efter någon bearbetning
väl fungerande sätt god anpassning att formulera
Resonemang
föra .... underbyggda resonemang och val av tillvägagångsätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kunna ge.....förslag på alternativa tillvägagångsätt i beskrivningar av begrepp växla mellan olika uttrycksformer samt föra .....resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra i redovisningar och diskussioner föra och följa matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som.....för resonemanget framåt
enkla och till viss del underbyggda resonemang bidra till att ge något förslag enkla resonemang till viss del för resonemanget framåt
utvecklande och relativt väl underbyggda resonemang ge något förslag utvecklande resonemang för resonemanget framåt
välutvecklande och väl underbyggda resonemang ge flera förslag välutvecklande resonemang för resonemanget framåt och fördjupar och breddar dem
Kommunikation
redogöra för och samtala om tillvägagångsätt på ett .....fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med ....anpassning till syfte och sammanhang
i huvudsak fungerande sätt viss anpassning
ändamålsenligt sätt förhållandevis god anpassning
ändamålsenligt och effektivt sätt god anpassning