Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kojans pedagogiska planering med introduktion av Babblarna VT 18

Skapad 2018-03-07 10:11 i Stinsens förskola Lunds för- och grundskolor
TSS fsk mall för pedagogiska planeringar 2017 (förskola)
Förskola
Vision Förskolorna i Södra Sandby har varje barns framtid I sin HAND för en likvärdig utbildning! Värdeorden beskriver vilka värden som uppskattas i kommunen. De fungerar som inspiration för hur vi ska behålla och utveckla det vi ser som värdefullt. Värdeorden, med sina förklaringar, är vägledande för hur arbetet ska utföras, hur olika situationer hanteras i vardagen och för att nå uppsatta mål. I HAND Inkludering alla är värdefulla och mångfald är en tillgång Hållbarhet varaktigt lärande i en organisation som skapar förutsättningar för utveckling och kvalitet Ansvar ett eget ansvar som sträcker sig lite längre Nyfikenhet utmana barnen genom produktiva frågor som utgår från barnens erfarenheter Delaktighet kollegiala lärandet, barn-barn, barn – vuxna, vuxna-vuxna

Innehåll

 1.Prioriterade läroplansmål (Kunskapsområde)

 

 

Vi har valt att arbeta med att introducera Babblarna för barngruppen för att vidare ha möjlighet att arbeta med Babblarna som täcker in samtliga läroplansmål. Vi har många små och nya barn som behöver trygghet. Barngruppen behöver struktur och få möjlighet att utveckla vi-känsla, och utveckla sin lek, enskilt och i grupp.

2. Förväntade effekter (Vart ska vi?)

 

Att vi ser att barnen är harmoniska, känner sig trygga och har en vi-känsla.

Att vi ser att barnen engagerar sig och deltar och tycker det är roligt och kan leka både tillsammans och var för sig.

 

3. Planerade insatser (Hur gör vi?)

Vi kommer att arbeta med en tydlig dags- och veckostruktur och tydliga rutiner såsom lek, städning, samling, gå ut med mera, så att barnen känner igen sin vardag. 

Under samlingarna introducerar vi Babblarna, deras egenskaper och arbetar utifrån från läroplansmålen.  Vi arbetar skapande, har sånger och ramsor, rörelselek, matematiska övningar, läser böcker/flanosagor med mera för att sträva mot målen.

 

4. Metodval för att följa upp effekterna

 

Vi strävar mot att vara närvarande pedagoger och delta i leken med barnen, på så vis följer vi barngruppen och deras utveckling, och har bra möjlighet till observationer. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: