👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2018-03-07 10:23 i Söderfjärdsskolan Vaxholm Stad
Grundskola 4 Religionskunskap Svenska Historia
De närmaste veckorna, v 11-18, ska vi resa bakåt i tiden och ta reda på hur människor levde under Medeltiden och vad som hände då. När de som hade makten i Sverige konverterade (bytte religion) till kristendomen brukar man säga att Vikingatiden övergår i Medeltid. Medeltiden sträcker sig fram till det att Gustav Vasa väljs till kung i Sverige 1523. Under Medeltiden är det mycket som förändras i samhället - makten koncentreras till färre personer (kungar), det växer upp städer, vårt utbyte med andra länder blir större och den nya religionen växer sig stark!

Innehåll

Det här ska vi lära


Hur och varför Sverige kristnades och vad fick det för följder

-  Kyrkans betydelse och makt över folket

Vem/vilka det var som bestämde i Sverige under medeltiden 

- Lag och ordning i samhället under medeltiden.

- De fyra stånden och vad det innebar.

Hur det vardagliga livet såg ut för svenskarna under medeltiden

- Hur städer började växa fram och hur de såg ut och fungerade.

- Jordbrukssamhället och nya upptäckter.

Vilka andra länder som Sverige handlade och hade kontakt med under Medeltiden och vad lärde vi oss av människor från andra länder.

- Hansan

- Kalmarunionen

Vad vet vi om Medeltiden och hur kan vi veta detta? Vilka källor finns kvar och hur skiljer sig dessa från t.ex. Vikingatiden.

 

Så här ska vi jobba

Presentationer, gemensam läsning i historieboken, muntliga diskussioner, mindre grupparbeten, quiz, film, samla stödord och skriva text utifrån dem. 

Porträtt i text och bild om en viktig person under medeltiden. 

Så här ska du få visa

Redovisning av historisk händelse/gestalt

Diskussioner

Skriftliga förhör

Faktameningar utifrån stödord

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6