Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Väska med budskap

Skapad 2018-03-07 10:49 i Forssaklackskolan Borlänge
Du kommer att göra ett arbete där du arbetar med färgtryck. Med egengjorda stämplar, schabloner, eller någon annan tryckteknik ska du göra ett eget tryck där du för fram ett budskap. Det kan vara symboler eller budskap för religioner, politik, musik, kultur m.m. som för fram ett budskap som du själv står för. Du ska göra ditt eget motiv och provtrycka i olika färger för att sedan välja en variant som du ska trycka på en egensydd tygkasse eller t-shirt.
Grundskola 7 – 9 Slöjd
Du formger och syr en väska!

Innehåll

Arbetsbeskrivning (vad ska göras och hur?):

Du ska formge och sy en väska med ett personligt uttryck. Med egengjorda stämplar eller schabloner ska du göra ett eget tryck där du för fram ditt budskap. Det kan vara symboler eller budskap för religioner, politik, musik, kultur m.m. som för fram ett budskap som du själv står för. Du ska skissa på olika förslag på väskan och tryckets utformning så som storlek, form, siluett och typsnitt på bokstäver. Du kan även välja att kombinera tekniken tryck med broderi och applikation. Du ansvarar för att färdigställa din produkt inom avsatt tid!

 

Efter arbetets slut förväntas du:

Redovisning av kunskaper:

Du presenterar en väska med detaljer där du inkluderat momentet tryck och eventuellt broderi eller applikation. Du ska redovisa skissprocessen innehållande minst 3 skisser, planering av din arbetsgång, ritning med mått, motiveringar av dina estetiska val och kvalitetsaspekter samt utvärdera resultatet.

 

Kunskapskrav och bedömning:

Du bedöms efter kunskapskriterierna (se matrisen för kunskapskrav), genom mina observationer under lektionstid samt vad du skriver i din arbetsbok. För att kunna få ett E ska du bli färdig inom utsatt tid. Du ska arbeta aktivt. Du försöker att arbeta med lärresurserna samt tar hjälp och hjälper dina klasskamrater.

Du skall använda och lära dig grundläggande begrepp (ord) som du stöter på såsom screenram, rakel, schablon, textilfärg, sömsmån, fåll osv. Du skall försöka följa skriftliga instruktioner. Du skall skissa och motivera dina estetiska val (hur något ser ut). Du ska hantera salens verktyg och maskiner på ett ändamålsenligt sätt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
KUNSKAPSKRAV i slöjd, textil

E
C
A
Formge & Framställa (Idéutveckling)
Jag har en idé och kan berätta om den samt göra en enkel skiss. Jag väljer färg och form.
Jag skissar på olika enkla förslag till slöjdarbeten. Jag väljer vilken skiss jag ska framställa och gör en ritning med mått, färgval och beskriver vilka tekniker jag ska arbeta med.
Jag skissar på olika förslag till slöjdarbeten och visar vad jag inspirerats av. Jag väljer vilken skiss jag ska framställa och gör en genomarbetad ritning med mått, färgval och har en klar uppfattning om hur min färdiga produkt ska se ut.
Genomförande (instruktioner)
Jag kan med hjälp följa en muntlig eller skriftlig instruktion.
Jag kan följa en muntlig och skriftlig instruktion eller arbetsbeskrivning.
Jag arbetar självständigt efter instruktioner, ritningar, mönster eller arbetsbeskrivningar och kan använda tidigare erfarenheter.
Genomförande (tillvägagångssätt)
Jag gör som läraren säger utan att föreslå egna alternativ.
Jag kan med hjälp av min lärare välja arbetsmetod/teknik.
Jag ger förslag på lämplig arbetsmetod/teknik.
Hantverksskicklighet och noggranhet
Jag visar på en viss förmåga att arbeta med material, verktyg och tekniker. Men med varierande kvalité.
Jag visar på en god förmåga att arbeta med material, verktyg och tekniker.
Jag visar på en mycket god förmåga att arbeta med material, verktyg och tekniker. Resultatet blir ett kvalificerat arbete med mycket god kvalité.
Värdering
Jag kan berätta bra och mindre bra saker om min arbetsinsats och enkelt beskriva slöjdprocessen i ord och bild. Jag kan förklara vad begreppen kopplade till detta arbetsområde betyder.
Jag kan förklara och motivera olika steg i arbetsprocessen i ord och bild och använda slöjdspecifika ord. Jag kan förklara vad begreppen kopplade till detta arbetsområde betyder.
Jag kan utförligt beskriva arbetsprocessen i ord och bild. Jag kan ge välutvecklade omdömmen om arbetsprocessen, med slöjdspecifika begrepp. Jag kan förklara vad begreppen kopplade till detta arbetsområde betyder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: