👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kropp och hälsa

Skapad 2018-03-07 11:06 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola 1 – 9 Biologi
Vi kommer kommande veckor att arbeta med kropp och hälsa inom biologin. Vi kommer att prata om vad som händer i puberteten, sex, samlevnad, normer, jämställdhet mellan könen, sömn, kost och tobak/droger.

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen 

 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa. Vi kommer att lägga fokus på hälsa genom att du i olika diskussioner kan ta ställning

 Så här ska vi arbeta...

...beskriv vad ni ska arbeta med. Inte för detaljerat utan det ska snarare ses som grunden för dina mer detaljerade lektionsplaneringar.
 
 • Vi kommer att läsa texter och föra diskussioner i grupp och i helklass.

 • Vi kommer att titta på filmer om vad som händer i puberteten.

 • Vi kommer att titta på bilder på kroppen och lära oss könsorganens olika delar

 • Vi kommer att ha kill- och tjejgrupper där vi ställer anonyma frågor om allt mellan himel och jord. 

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

Exempel:

 • Hur du förklarar med begrepp och ger exempel på hur kroppen förändras under puberteten.

 • Ge exempel på vad som händer i puberteten hos tjejer/killar och att du kan jämföra.

 • Beskriver hur en befruktning sker och hur ett foster utvecklas med hjälp av begrepp och sätter in i rätt sammanhang.

 • Beskriver hur sociala relationer, sömn och kost påverkar oss

 • Ge exempel på beroendeframkallande medel och hur det kan påverka oss.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
BIOLOGI kunskapskrav åk 6, Kunskapsstaden Helsingborg

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 6.
 • Bi   använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi   genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • Bi   använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
E
C
A
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.