Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stories

Skapad 2018-03-07 11:10 i Domnarvets skola Borlänge
Grundskola 6 Engelska
Vi kommer att möta Hansel och Gretel, Robin Hood och andra sagofigurer och lära oss om hur sagor har utvecklats genom åren.

Innehåll

Vi kommer att träna på att:

 • Uttrycka oss skrifligt och muntligt på engelska
 • Förstå talad engelska i olika samanhang
 • Lära oss nya ord och fraser

I arbetet kommer vi att:

 • Kolla på olika sagor
 • Läsa sagor
 • Spela upp en teater
 • Arbeta med uppgifter i workbook
 • Göra hörövningar
 • Skriva saga
 • Avslutningsvis ha ett prov

Det jag kommer bedöma:

 • Din aktivitet under diskussioner
 • Dina skriftliga framställningar
 • Din förmåga att förstå i talad och skriven engelska
 • Din framställning av teatern
 • Provresultat

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6

Matriser

En
Stories

Godkänd
Mer än godkänd
Insats krävs
Ordförståelse
Ord passande till sagor
 • En  4-6
 • En  4-6
Eleven kan övergripande ord som passar till sagor
Eleven kan till största del ord som passar till sagor
Träna på orden i ordlistan S. 44-50 i textbook. Testas på prov samt i uppgifter de arbetar med under lektionerna
Meningar
Skriva meningar från sagor
 • En
 • En
 • En  4-6
 • En  4-6
Eleven kan skriva meningar på engelska till största del rättstavade och med rätt ordföljd
Eleven kan skriva meningar på engelska rättstavade och med rätt ordföljd
Träna på att skriva meningarna på s. 40 och 42 i workbook. Testas på prov
Förklara
Eleven kan uttrycka sin egen åsikt i skrift och förklara varför.
 • En
 • En  4-6
 • En  4-6
Eleven kan på ett övergripande sätt förklara sin åsikt
Eleven kan på ett bra sätt förklara sin åsikt och förklara varför
Separat papper att träna på som fås av lärare. Testas på prov
Lyssna
Eleven kan lyssna och förstå talad engelska
 • En
 • En  4-6
 • En  4-6
 • En  4-6
Eleven kan till viss del förstå talad engelska.
Eleven kan till största del förstå talad engelska
Hörövning görs under lektionstid. Testas i workbook
Muntligt
Eleven kan uttrycka sig begripligt med fraser och meningar samt att förmedla känslor och att anpassa språket efter syfte och mottagare
 • En
 • En  4-6
 • En  4-6
Eleven kan till viss del göra sig förstådd och kan till viss del anpassa språket efter syfte och mottagare
Eleven kan till största del göra sig förstådd och förmedlar känslor och anpassar språket efter syfte och mottagare
Träna fraser i textbook s.44-47 Testas på "teatern" om Hansel and Gretel
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: