Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De Abrahamitiska religionerna

Skapad 2018-03-07 12:02 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
De abrahamitiska religionerna, Judendom, Kristendom och Islam

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 •   
  Re
  Syfte analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 •   
  Re
  Syfte analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 •   
  Re
  Syfte reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 •   
  Re
  Syfte söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 •   
  Re  7-9
  Religioner och andra livsåskådningar Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
 •   
  Re  7-9
  Religioner och andra livsåskådningar Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
 •   
  Re  7-9
  Religioner och andra livsåskådningar Huvuddragen i världsreligionernas historia.
 •   
  Re  7-9
  Identitet och livsfrågor Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
 •   
  Re  7-9
  Identitet och livsfrågor Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.

Konkretisering

Eleven ska under arbetet få utveckla sina kunskaper om och förmågor att:
De centrala delarna av religionen så som grundläggande trosuppfattning, heliga skrifter, levnadsregler, riter, grundare/profeter, heliga platser, dess historia etc.
Religionens betydelse för och påverkan på samhället och människorna samt hur olika inriktningar inom religionen också har betydelse för detta.
Jämföra religionerna och då resonera kring likheter och skillnader mellan dem.
Söka och sammanställa information från olika källor och resonera kring deras trovärdighet och relevans.

Undervisning/arbetssätt

Jag kommer att ha korta genomgångar, vi kommer att titta på film och ni kommer att få jobba enskilt med uppgifter om religionerna och sammanställa den fakta ni tagit fram om dess olika delar och lämna in till mig.

Bedömning

Genom klassrumsobservationer, diskussioner och inlämningsuppgifter kommer jag att bedöma.

Din kunskap om religionerna och olika inriktningar inom dem.
Din förmåga att resonera kring religionernas likheter och skillnader och deras betydelse för och påverkan på människor och samhälle.
Din förmåga att söka och sammanställa information från trovärdiga och relevanta källor.

Matriser

Re
Judendom / Kristendom /Islam åk 7

Judendom / kristendom /islam

Fakta: Religionernas historia. Centrala tankegångar och heliga texter. Religiösa uttryck och handlingar. Förståelse: I diskussioner och samtal utforskar vi sambandet mellan religionerna och sambandet mellan samhälle och religion. Hur identiter formas av religionen och religionens roll i politiska skeenden och konflikter. Vi diskuterar också moraliska frågeställningar och värderingar. Analys: I en skrivuppgift jämförs religionerna och deras likheter och skillnader. Centrala begrepp och modeller: Ord som är specifika för respektive religion som ordet för Gud, beteckningen på gudstjänstlokalen, namnet på heliga texter, riter etc. Källor: De som ni sökt upp själva och/eller har blivit tilldelade
I
II
III
IV
Fakta
Ännu icke grundläggande kunskaper
Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Förståelse
Beskriver ännu inte enkla samband eller mönster
Beskriver enkla samband och mönster
Beskriver förhållandevis komplexa samband och mönster
Beskriver komplexa samband och mönster
Analys
För ännu inte underbyggda resonemang
Enkla och till viss del underbyggda resonemang Till viss del för resonemanget framåt
Utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang För resonemanget framåt
Välutvecklade och väl underbyggda resonemang För resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det
Centrala begrepp och modeller
Fungerar ännu ej
I huvudsak fungerande Används med viss säkerhet
Relativt väl fungerande Används med relativt god säkerhet
Väl fungerande Används med god säkerhet
Källor
Används ännu ej på ett fungerande sätt Resonerar inte om trovärdigheten
Används i huvudsak på ett fungerande sätt För enkla och till viss del underbyggda resonemang om trovärdighet och relevans
Används på ett relativt väl fungerande sätt För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om trovärdighet och relevans
Används på ett väl fungerande sätt För välutvecklade och väl underbyggda resonemang om trovärdighet och relevans
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: