Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hur Sverige styrs

Skapad 2018-03-07 12:19 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Kopiera mallen och gör din egen planering. Koppla till ämnet. TA BORT DEN HÄR TEXTEN SOM VISAS I SKOLBANKEN.
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Hur styrs Sverige? Vi ska lära oss om Sveriges riksdag, regering, hur vi röstar och en massa mer!

Innehåll

Syfte 

Du ska utveckla förmågan att:

- reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

- analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

- reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser

- uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv, 

- söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, 

 

Konkretisering av mål 

Du ska få kunskaper om:

- riksdag och regering,

- val i Sverige och om att rösta, 

- olika partier, 

 

Genomförande 

Du ska arbeta med:

- begrepp inom området, 

- genomgångar och power-points,

- att läsa texter,

- diskussioner i grupper och i klassen, 

- filmer, 

- två olika häften med instuderingsfrågor och uppgifter, 

 

Bedömning 

Du kommer bedömas genom:

- olika uppgifter och diskussioner, 

- ett skriftligt prov, 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: