Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Låda med plåtlock som dekoreras med broderi

Skapad 2018-03-07 12:36 i Västra Berga skola Helsingborg
Trälåda med plåtlock och broderi
Grundskola 7 Slöjd
-Designa en personlig låda i de båda slöjdarterna, trä och textilslöjd. -Tanken med arbetet är att du skall lära dig göra en ritning och att följa arbetsinstruktioner, få grundläggande förståelse för konstruktionsinriktat arbete och använda din kreativitet till att göra din låda personlig, med ett korsstygnsbroderi på lådans lock.

Innehåll

Du ska:
- ge din låda ett personligt utseende med en symbol eller text med ett korsstygnsbroderi
- med handledning kunna genomföra de arbetsmoment som krävs för att tillverka din låda
- kunna följa instruktioner och välja färg, storlek och material till din låda
- beskriva hur lådans design relaterar till dig och berätta hur du tillverkade lådan

Arbetsområdets mål med undervisningen är att utveckla förmågan att........

Att eleven blir nyfiken på att utforska och experimentera med olika material.

Att eleven tänker igenom olika val och motiverar dem (vad, hur och varför).

Uppgifter

 • Undervisningens innehåll:

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  A 6

Matriser

Sl
SL Matris 4-6 LÅDA- med korsstygnsbroderi

Har ännu inte grundläggande kunskaper
Har grundläggande kunskaper
Har goda kunskaper
Har mycket goda kunskaper
Skapa föremål i olika material
Har ännu ej utvecklat förmågan i att skapa ett föremål i olika material
Du kan skapa enkla saker i olika material på ganska noggrant sätt med hjälp av instruktioner
Du kan skapa enkla saker i olika material på ett noggrant sätt med hjälp av instruktioner.
Du kan skapa enkla saker i olika material på ett mycket noggrant sätt med hjälp av instruktioner.
Använder verktyg, redskap och maskiner
Har ännu ej utvecklat förmågan att använda verktyg redskap och maskiner
Du kan använda verktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i enkelt slöjdarbete.
Du kan använda verktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt som fungerar bra i enkelt slöjdarbete.
Du kan använda verktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt som fungerar mycket bra i enkelt slöjdarbete.
Välja och motivera arbetssätt med hänsyn till miljön/kvalitén
Har ännu ej utvecklat förmågan att välja och motivera arbetssätt.
Du kan välja arbetssätt och anpassa den till målet med slöjdarbetet och till miljön. Du motiverar dina val på ett enkelt sätt.
Du kan välja arbetssätt och anpassa den till målet med slöjdarbetet och till miljön. Du motiverar dina val på ett utvecklat sätt.
Du kan välja arbetssätt och anpassa den till målet med slöjdarbetet och till miljön. Du motiverar dina val på ett välutvecklat sätt.
Hitta arbetssätt inspiration och skapande.
Har ännu ej utvecklat förmågan att hitta inspirationen.
Du kan hjälpa till att ge förslag och välja arbetssätt som gör att ditt slöjdarbete går framåt.
Du kan utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material som finns för att inspirera till skapande.
Du kan utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material som finns för att inspirera till skapande och med material som du själv letar upp.
Analysera och värdera ditt arbete
Har ännu ej utvecklat förmåga att analysera och värdera ditt arbetet.
Du kan ge enkla omdömen om hur du har arbetat och hur det har påverkat den sak du har skapat.
Du kan ge utvecklande omdömen om hur du har arbetat och hur det har påverkat den sak du har skapat.
Du kan ge välutvecklande omdömen om hur du har arbetat och hur det har påverkat den sak du har skapat
Tolka vad slöjdföremål kan berätta
Har ännu ej utvecklat förmågan att tolka slöjdföremål och vad denna berättar
Du kan förstå vad olika slöjdföremål kan berätta. Du diskuterar på ett enkelt sätt om symboler, färg, form och material.
Du kan förstå vad olika slöjdföremål kan berätta. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om symboler, färg, form och material.
Du kan förstå vad olika slöjdföremål kan berätta. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: