Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nordisk mytologi, lättare

Skapad 2018-03-07 12:37 i Trönningeskolan Halmstad
Under våren i åk 2 kommer vi att arbeta med Nordisk och Antik mytologi.
Grundskola 1 – 3 Bild Svenska SO (år 1-3)
Du ska få bekanta dig med Asatron och lära dig att förstå vad vi i Norden trodde på innan vi blev kristna.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

Kommunicera med hjälp av bilder.

Söka information om gudar och hjältar i Nordisk och Antik mytologi.

Skriva en faktatext om en gud eller hjälte från Nordisk och Antik mytologi.

Jämföra Nordisk och Antik mytologi. 

Arbetssätt

Du kommer att:

Lyssna till den nordiska mytologins berättelser.

Lyssna på upplästa faktatexter om några Asagudar.

Lyssna till berättelser om gudar och hjältar nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid..

Titta på film för barn om nordisk mytologi.

Lyssna information och  med skrivhjälp producera en kortare faktatext om någon av gudarna i Nordisk mytologi. 

Skapa bilder, kopplade till Nordisk mytologi..

Bedömning

Du ska visa att du kan:

Skapa bilder som berättar något om Nordisk och Antik mytologi.

Berätta om någon av gudarna i Nordisk mytologi, som kan bli underlag för en faktatext.

Återge delar av innehållet i berättelser om gudar och hjältar i olika myter. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3

Matriser

Sv Bl SO
Nordisk och antik mytologi, åk 3

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Gudar och hjältar förr
 • SO  1-3
Du behöver stöd för att berätta något om en gud/hjälte som människor trodde på på forntiden. Du behöver stöd för att kunna ge något exempel på spår idag från dessa.
Du berättar om gudar/hjältar från forntiden. Du kan ge exempel på spår idag från dessa.
Du berättar om flera gudar/hjältar och berättelser om dem från forntiden. Du kan ge flera exempel på spår idag från dessa.
Sagor och myter
 • Sv  1-3
Du behöver stöd för att ge något exempel på myter från forntiden.
Du ger exempel på myter från forntiden.
Du ger flera exempel på myter från forntiden. Du förklarar hur de kan ha uppkommit.
Språkliga uttryck
 • Hi  1-3
Du behöver stöd för att kunna beskriva hur man kan iaktta spår från forntiden i språkliga uttryck och för att ge exempel på dessa uttryck.
Du kan beskriva hur man kan iaktta spår från forntiden i språkliga uttryck och ge exempel på dessa uttryck.
Du kan beskriva hur man kan iaktta spår från forntiden i språkliga uttryck och ge flera exempel på dessa uttryck.
Kamratrespons
 • Sv  1-3
 • Sv   3
Du behöver stöd för att kunna läsa en kompis text och förslag på förbättring. Du behöver stöd för att förbättra din egen text utifrån en kompis förslag.
Du läser en kompis text och ger förslag på förbättringar. Du förbättrar din egen text på ställen utifrån en kompis förslag.
Du läser en kompis text och ger många förslag på förbättringar. Du förbättrar din egen text på många ställen utifrån en kompis förslag.
Bildframställning
 • Bl
 • Bl  1-3
Du behöver stöd för att kunna skapa berättande bilder som passar till din text om någon gud eller hjälte i nordisk eller antik mytologi.
Du kan skapa berättande bilder som passar till din text om någon gud eller hjälte i nordisk eller antik mytologi.
Du kan skapa berättande bilder som förstärker till din text om någon gud eller hjälte i nordisk eller antik mytologi.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: