Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Minoritetsspråk och nordiska språk vt 2018

Skapad 2018-03-07 12:40 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Tjej, pojke, kitsch och kåta är alla låneord i svenskan. Svenska är officiellt språk i Sverige sedan 2009, men sedan 2000 har vi också fem minoritetsspråk i Sverige - vilka är de? Vad vet du om de nordiska språken?
Grundskola 7 Svenska
Hur viktigt är det för identiteten att prata sitt eget språk? Varför är just finska, samiska, meänkieli, romani chib och jiddisch minoritetsspråk i Sverige? Vilka likheter har norska, danska, isländska och svenska? Och hur kommer det sig att de är lik varandra? Är finska verkligen ett nordiskt språk?

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet:

Du ska få lära känna Sveriges fem minoriteter och deras språk genom presentationer, dokumentärfilmer, artiklar. Du ska också få titta på filmen "Sameblod", diskutera den och sedan skriva en filmrecension om den.

Du ska också få lära dig mer om de nordiska språken - våra grannspråk. Du ska få lyssna, läsa, tala dem och skriva om dem. Du kommer också att få en bild av svenskans språkhistoria. Mer instruktioner kommer på "Mina studier"!

Bedömning av arbetsområdet:

Jag kommer att bedöma:

- hur väl du kan resonera om och jämföra svenska språket med närliggande språk.

- hur väl du kan skriva en filmrecension med för genren typiska drag.

- hur väl du kan ge respons på en annan filmrecension och hur väl du kan utveckla och bearbeta din egen text efter respons.

 

Arbetstid och deadlines för arbetsområdet:

Vi börjar med de språkliga minoriteterna och fortsätter sedan med de nordiska språken och en del svensk språkhistoria. Ett mindre skriftligt förhör på minoritetsspåken ons 7 mars. Ett prov på de nordiska språken senare i mars. Vi tittar på ett datum som fungerar.

Vi ser en spelfilm, "Sameblod" och diskuterar filmen i smågrupper. Vi går igenom genren recension, övar på värdeord och att skriva utvecklande resonemang. Examination blir din filmrecension som du delar med mig och den kamrat som ska ge dig respons, deadline torsdag 29 mars. Därefter har du en på dig att ge respons v 15 och att utveckla din egen text efter respons från mig och en kamrat.  

Matriser

Sv
Minoritetsspråk och nordiska språk

Syfte
Centralt innehåll
Förmåga
E
C
A
Undervisningen ska även bidra till att eleverna får möta och bekanta sig med såväl de nordiska grannspråken som de nationella minoritetsspråken.
Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.
Kunskaper om nordiska språk och svensk språkhistoria, minoritetsspråken
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
... formulera sig och kommunicera i tal och skrift, … anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag
Skriva en filmrecension med för genren typiska kännetecken
Du kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.
Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
Att kunna ge respons efter en mall och att kunna förbättra egen text (filmrecensionen)
Dessutom kan du ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan du ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kan du ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: