Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livets kemi

Skapad 2018-03-07 12:46 i Britsarvsskolan Falun
Grundskola 8 Kemi
Under detta arbetsområde kommer vi att lära oss mer om den kemiska uppbyggnaden i maten vi äter.

Innehåll

Syfte

 Syftet med arbetsområdet är att du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att:

  • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera, och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle.
  • genomföra systematiska undersökningar i kemi.

 Efter avslutat arbetsområde ska du känna till:

  • den kemiska uppbyggnaden av; kolhydrater, fetter, och proteiner.
  • olika typer av kolhydrater, fetter och proteiner och känna igen deras egenskaper och

Efter avslutat arbetsområde ska du känna till några av dessa begrepp och kunna använda dem i labrapporten samt argumentationsuppgiften:
kolhydrat, druvsocker, fruktsocker, enkel sockerart, monosackarid, glukos, disackarid, sackaros, stärkelse, polysackarider, cellulosa, långsamma kolhydrater, snabba kolhydrater, fett, fettsyra, glycerol, omättade och mättade fetter, protein, aminosyror och essentiella aminosyror. 

Läromedel

Spektrum kemi blå bok livets kemi s 148-161.

Arbetssätt

Vi kommer att; se filmer, ha lärarledda genomgångar,  arbeta med uppgifter i grupp och enskilt, utföra laborationer, dokumentera laborationer och samtala kring och diskutera olika frågor. 

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

  • genomföra en laboration
  • dokumentera resultat i en labbrapport 
  • skriva en skriftlig argumentation om näringsämnen och hälsa

Matriser

Ke
Bedömning labförmåga samt argumentation

I
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Laborationer/ Praktiskt arbete
genomföra systematiska undersökningar.
Insats krävs Genomför laborationer med risk för att skada sig själv och andra genom att t ex inte följa instruktioner och leka i labsalen när vi arbetar med syror och baser. Använder ej skyddsutrustning på ett säkert sätt.
I undersökningar använder du utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningar använder du utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningar använder du utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt
Dokumentera dina undersökningar
Insats krävs
Du kan utifrån resultaten dra enkla slutsatser och föra enkla resonemang. Du kan ge något förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Du gör enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter
Du kan utifrån resultaten dra utvecklade slutsatser och föra utvecklade resonemang. Du kan ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Du gör utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter
Du kan utifrån resultaten dra välutvecklade slutsatser och föra välutvecklade resonemang. Du kan ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras och är medveten om eventuella felkällor. Du gör välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter
Argumentation
Använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle.
  • Ke
Insats krävs
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: