Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lär dig mer om procent och undvik att hamna i lyxfällan

Skapad 2018-03-07 13:10 i Söderskolan Falkenberg
Lär dig mer om procent och undvik att hamna i lyxfällan
Grundskola 9 Matematik
Vill du hamna i lyxfällan? Vi lär oss mer om procent, varför det är viktigt att ha kunskap om procent i vardagen (ränta, lån, sparränta, promille, rabatt på en vara).

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas


Efter detta avsnitt skall du kunna:

 • förstå och utföra de tre olika typerna av procentberäkningar
 1. räkna ut delen
 2. räkna ut hur många procent
   något är
 3. räkna ut det hela
 • använda procentberäkningar i olika praktiska sammanhang, t ex vid ränteberäkningar och vid jämförelser
 • skilja på procent och procentenheter
 • räkna med promille
 • räkna med förändringsfaktor
 • räkna med upprepade förändringar
 • räkna ut den procentuella förändringen direkt

Bedömning - vad och hur


Du kommer bedömas både

 • skriftligt prov
 • muntligt, diskusioner i helklass och mindre grupp.
 • Genom samtal under lektionstid

Undervisning och arbetsformer

 • Genomgångar i helklass och mindre grupp
 • Film - lyxfällan
 • Självständigt arbete kapitel 3, Procent sida 74-101
 • Övning "köpa bil". 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  E 9
 • Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 9
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 9
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Ma  E 9
 • I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: