Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etik och moral

Skapad 2018-03-07 13:17 i Rindö skola Vaxholm Stad
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Uttrycket "Etik och moral" har du säkert hört förut, men vad betyder det egentligen? Förenklat kan man förklara det med "Läran om rätt och fel". Men vad är rätt och fel? Vi ska under några lektionstillfällen ägna oss åt "dilemmafrågor" där olika åsikter diskuteras.

Innehåll

Syfte - Varför?

Undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet och sitt etiska förhållningssätt. På så sätt ska undervisningen skapa förutsättningar för eleverna att utveckla en personlig livshållning och förståelse för sitt eget och andra människors sätt att tänka och leva.

Arbetssätt - Hur?

 • Vi gör filmklipp om dilemman i grupper. Dem använder vi till att diskutera i helklass sedan. 
 • Diskussioner
 • Vi diskuterar etiska och moraliska frågor/dilemman
 • Genomgångar

Vad kommer bedömas? 

 • Din förmåga att använda och reflektera över etiska begrepp
 • Din förmåga att argumetera och diskutera etiska frågor och livsfrågor
 • Din förmåga att föra resonemang kring vardagliga moraliska dilemman
 • Din delaktighet i klassrumsdiskussioner
 • Du kommer få en skriftlig eller en muntlig slutuppgift på de olika begreppen. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
  Re  A 6
 • Eleven kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  A 6
 • Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det och använder några etiska begrepp på ett väl funge­rande sätt.
  Re  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: