Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri i matematik för årskurs 9

Skapad 2018-03-07 13:18 i Söderskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 9 Matematik
I det här geometriområdet får du arbeta med rymdgeometriska figurer och räkna ut volymer på dem. Du kommer också att få träna dig på att använda olika enheter för volym.

Du som räknar på röd kurs kommer också att arbeta med areaskala och volymskala, begränsningsarea, volym och area på ett klot samt träna dig på att använda Pythagoras sats för att räkna ut sträckor i rymdgeometriska figurer.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • kunna ge namn på och känna igen olika rymdgeometriska kroppar
 • såsom rätblock, kub, cylinder,prisma, klot, kon och pyramid
 • kunna använda olika enheter för volym
 • kunna räkna ut volymen för rätblock, cylinder, prisma, kon och pyramid

Undervisning och arbetsformer

 • Genomgångar i grupp och individuellt
 • enskilt arbete
 • arbete i grupp
 • diagnos
 • redovisa uppgifter muntligt
 • prov

Bedömning - vad och hur

 • din förmåga att välja metod vid problemlösning
 • din förmåga att följa, förstå och pröva matematiska resonemang
 • din förmåga att skriftligt redovisa dina tankegångar
 • din förmåga att muntligt följa och delta i diskussioner, under arbeten och genomgångar
 • Prov och diagnos, diskussioner 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  E 9
 • Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 9
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 9
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Ma  E 9
 • I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: