Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation åk 2

Skapad 2018-03-07 13:59 i Almekärrsskolan Lerum
Vad är multiplikation? Under några veckor ska vi ta reda på det tillsammans.
Grundskola 2 Matematik
Vad är multiplikation? Under några veckor ska vi ta reda på det tillsammans. Du kommer få lära dig vad multiplikation innebär och testa på att räkna med flera olika tabeller.

Innehåll

Hur?

 

Arbetssätt:

* Gemensamma genomgångar

* Vi använder EPA (tänka ensam - par - alla)

* Arbetar i matteboken

* Intro- och exittickets

* Snottror

* Ipad och dator

Bedömning

Bedömning:

* att multiplikation innebär upprepad addition

* att du vet att man kan byta plats på talen i multiplikation

* att du känner till begreppen faktor och produkt

* att du provat på tabellerna 0-10 genom olika arbetssätt

* att du lärt dig några tal utantill

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Multiplikation matris

Förmågor du ska utveckla
 Utvecklar sin förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang, dra slutsatser och generalisera samt muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt tänkande
->
->
->
Visad kunskap
Förklara räknesättt
Förklara räknesätt
Kan berätta med vardagligt språk och kan visa med bilder hur du tänker. Använder konkreta bilder.
Kan berätta med grundläggande matematiska begrepp. Använder abstrakta bilder.
Uttrycker sig med ett tydligt matematiskt språk. Använder olika uttrycksätt.
Kan uttrycka sig på olika sätt och förstår hur de olika representationerna är kopplade till varandra.
Räknar i huvudet
Använder fingrar eller annat till hjälp för att räkna.
Räknar i huvudet men behöver lång tid att tänka.
Funderar över vilken strategi som är enklast och räknar sedan i huvudet
Räknar snabbt i huvudet. Upplever att man inte behöver tänka, det bara finns där.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: