Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Handbok för superhjältar

Skapad 2018-03-07 14:14 i Furuhällsskolan Härryda
Grundskola 1 – 3 Svenska
Vi högläser och arbetar utifrån boken "Handbok för superhjältar" av Elias och Agnes Våhlund.

Innehåll

Handbok för superhjältar

Mål och arbetssätt

Du kommer att få tala, lyssna och samtala kring innehållet i vår högläsningsbok.

Efter varje kapitel kommer vi träna på ordförståelse och läsförståelse.  

Du kommer att få återberätta vissa delar av texten och diskutera några frågor kring handlingen tillsammans med klasskompisarna.

Vi kommer att titta på hur en berättelse är uppbyggd och undersöker några delar som kallas "prolog" och "epilog".

Vissa uttryck och ord i boken går vi igenom medan vi läser och samlar sedan i din egna superhjältebok.

Du kommer att få återberätta genom text och bild. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1

Matriser

Sv
Tala, samtala

Nivå 1
på väg att uppnå kunskapskravet
Nivå 2
uppnått kunskapskravet
Tala
berätta
 • Sv   3
Jag kan, med stöd av vuxen, berätta om vardagliga händelser. Jag kan beskriva dem så att innehållet tydligt framgår.
Jag kan berätta om vardagliga händelser. Jag kan beskriva dem så att innehållet tydligt framgår.
ge och ta instruktioner
 • Sv   3
Jag kan, med stöd av vuxne, ge och ta enkla muntliga instruktioner.
Jag kan ge och ta enkla muntliga instruktioner.
Samtala
elevnära frågor och ämnen
 • Sv   3
Jag kan, med stöd av vuxen, prata om olika frågor och ämnen. Detta gör jag genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra mina egna åsikter.
Jag kan prata om olika frågor och ämnen. Detta gör jag genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra mina egna åsikter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: