Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppsdelar

Skapad 2018-03-07 14:49 i Söderskolan Flen
Kroppen är spännande att veta mer om.
Grundskola 3 – 6 Modersmål
Hur kan vi känna olika smaker? Varför måste vi äta och vart tar maten vägen?

Innehåll

 

Kroppen

Kroppen är spännande att veta mer om.

Hur kan vi känna olika smaker? Varför måste vi äta och vart tar maten vägen?

Du kommer att få lära dig saker om din egen kropp och hur den fungerar.

 

Målet med arbetet är att:

prata om  de viktigaste kroppsdelarna

få insikt kring olika kroppsdelars funktioner

känna till och kunna prata om våra sinnen

få förståelse för vad kroppen behöver för att må bra 

Under arbetets gång kommer vi att:

läsa faktatexter om kroppen

skriva enkla faktatexter om kroppen

göra bilder, gemensamt och i grupp

diskutera i stor och liten grupp

 

Jag kommer bedöma din förmåga att:

beskriva några kroppsdelar och hur de fungerar

namnge och berätta om våra sinnen

ge exempel på vad du kan göra för att din kropp ska må bra

 Kopplingar till Lgr 11 och till kursplaner i Modersmål.

Kopplingar till läroplan

Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.

 Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.

 Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.

Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.

 Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.

Kunskapskrav i årskurs 3

Kopplingar till läroplan

Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.

Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: