Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mall Prio 7:5 Algebra

Skapad 2018-03-07 14:59 i Ytterbyskolan Kungälv
Grundskola 7 Matematik
Inom algebran använder man bokstäver och symboler för att lösa uppgifter och hantera tal. Ordet algebra kommer från det arabiska ut- trycket al-jabir som betyder återställande och syftar på ett av stegen i ekvationslösning. Det första arbetet om algebra skrevs 830 e.Kr. av den persiske matematikern al-Khwarizmi. I detta kapitel ska du bland annat få lära dig att använda algebra för att skriva uttryck, räkna med formler och lösa ekvationer. Algebra är också ett av de vanligaste verktygen för matematisk problemlösning.

Innehåll

Avsnitt

5.1 Algebraiska uttryck

5.2 Förenkla uttryck

5.3 Formler

5.4 Mönster

5.5 Introduktion till ekvationer

5.6 Ekvationslösning

5.7 Problemlösning med ekvationer

 

Begrepp

algebra

numeriska uttryck

algebraiska uttryck

variabel

förenkla uttryck

formel

mönster

likhet

ekvation

obekant

vänster led

höger led

ekvationslösning

prövning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: