Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TEMA- LIV OCH RÖRELSE

Skapad 2018-03-07 15:41 i Taffelbäckens förskola Åre
Förskola
TEMA Liv och Rörelse

Innehåll

Tema Liv och rörelse
" Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande."                                                                                                                                                                                                                                                                    (Lpfö 98/10)

 Vi vill ge barnen tillfällen att på ett utforskande, lek- och lustfyllt sätt utveckla samspelet, de estetiska uttryckssätten,språk, matematik, naturvetenskap och teknik. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: