Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sveriges historia - Stormaktstiden

Skapad 2018-03-07 15:48 i Montessoriskolan Falun
Grundskola 4 – 6 Historia
Stormaktstidens Sverige 1611-1720

Den svenska stormaktstiden var en dramatisk period i Sveriges historia som varade i drygt hundra år, från början av 1600-talet till början av 1700-talet.

Innehåll

Syfte

 Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Konkretiserade mål

Målen med undervisningen är att du ska:

- Känna till hur man levde i Sverige under stormaktstiden (ca 1611-1721) och om hur samhället förändrades.

- få kunskap om viktiga historiska personer från denna tidsepok.

-  få kunskap om viktiga historiska händelser samt hur händelserna hänger ihop i ett sammanhang, under denna tidsepok.

- få kunskap om olika historiska begrepp och lära dig använda dem.

- med hjälp av ovanstående kunskaper ska kunna föra historiska resonemang, jämföra med andra tider och se konsekvenser av händelser under olika tidsepoker. 

 

 

 

Undervisningen

Vi kommer att se filmer om Gustav II Adolf,  Drottning Kristina,   Karl X och Karl X,I  Karl XII (sli)

- Vi kommer att resonera om olika händelser och konsekvenserna av dessa samt jämföra med andra tidsepoker

Bedömning

Känna till hur man levde i Sverige under stormaktstiden och hur samhället förändrades.

Känna till något om viktiga historiska personer från denna tidsepok.

Känna till något om viktiga historiska händelser samt hur händelserna hänger ihop i ett sammanhang, under denna tidsepok.

Känna till olika historiska begrepp och om du använder dem i olika resonemang.

Föra historiska resonemang, jämföra med andra tider och se konsekvenser av händelser under olika tidsepoker. 

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
    Hi
  • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
    Hi

Matriser

Hi
Stormaktstiden

Lägre nivå
Högre nivå
Fakta
Du har baskunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Du har goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Du har mycket goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Analysförmåga
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur samhället förändras, vad människor gör, hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett enkelt sätt.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur samhället förändras, vad människor gör, hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett utvecklat sätt.
Du kan diskutera på ett väl utvecklat sätt hur samhället förändras, vad människor gör, hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett utvecklat sätt.
Förmåga att samtala, diskutera, motivera resonera, redovisa
Du kan förklara hur den tid människor lever i kan påverka deras liv och åsikter. Du kan undersöka hur möten mellan kulturer, politik och hur människor lever har förändrats genom historien. Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett enkelt sätt .
Du kan förklara hur den tid människor lever i kan påverka deras liv och åsikter. Du kan undersöka hur möten mellan kulturer, politik och hur människor lever har förändrats genom historien. Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett utvecklat sätt.
Du kan förklara hur den tid människor lever i kan påverka deras liv och åsikter. Du kan undersöka hur möten mellan kulturer, politik och hur människor lever har förändrats genom historien. Du beskriver olika tidsperioder hänger ihop på ett välutvecklat sätt.
Förmåga att använda begrepp
Du kan använda historiska begrepp på ett ganska bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett mycket bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: