Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utflykt Pilen & Hjärtat

Skapad 2018-03-07 16:25 i Förskolan Freden Ludvika
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna inom Vasa-Kyrk Förskoleområde
Förskola
Vi har bestämt att varje tisdag gå på utflykt med de äldsta barnen från Pilen & Hjärtat

Innehåll

SYFTE

Utflykterna innebär att barnen får se och upptäcka nya platser. Vi vill ge barnen nya intryck i det verkliga livet och låta dem uppleva samspelet mellan människa och natur. Vi vill väcka barnens intresse för natur samt att ta hänsyn till vår närmiljö. Vi vill att barnen ska finna glädjen i att upptäcka nya saker.

METOD

Vi kommer att gå till olika destinationer.
Platserna vi besöker kommer vara ställen som barnen känner igen och kan relatera till. Vi vill att barnen
ska kunna reflektera och återberätta om våra utflykter. Vi kommer också att leka ''Kims lek'' varje gång under våra
utflyktssamlingar.

DOKUMENTATION UNDER LÄRPROCESSEN

Vi kommer att prata om och utvärdera våra utflykter under samlingarna.
Vi ska också dokumentera våran utvärdering vi kommer att ha med barnen.
Allt ska dokumenteras i Unikum via bild och text som är kopplat till läroplanen.

UPPLÄGG

Denna planering sträcker sig genom hela vårterminen 2018.
Är det riktigt dåligt väder, så illa att barnen inte får ut något av det så använder vi tiden till att vara inne och utvärdera tidigare utflykter med barnen. Uppföljning, utvärdering och analys kommer att ske vid terminens slut.

Kopplingar till läroplanen

  • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: