Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligionerna kristendom, judendom och islam.

Skapad 2018-03-07 17:12 i Landvetterskolan Härryda
Grundskola 2 – 3 Religionskunskap
Vad är religion? Får man tro vad man vill? Vilka högtider firar man inom kristendom, judendom och islam? Finns det några likheter och skillnader mellan religionerna?

Innehåll

Varför ska vi lära oss om olika religioner?

Vi ska lära oss om olika religioner för att få en förståelse för hur människor inom olika religiösa traditioner lever och hur de uttrycker sin religion och tro på olika sätt.

Genom att lära oss om kristendomen får vi förståelse för hur religionen har påverkat oss, exempelvis varför vi firar högtider och traditioner. Utifrån detta är det lättare att förstå varför människor inom andra religioner uttrycker sin tro på olika sätt.

 

Vad ska vi lära oss?

Vi kommer att prata om vad begreppet religion innebär.

Vi kommer att lära oss några högtider och traditioner samt berättelser inom kristendom, islam och judendom. Vi kommer även att lära oss religionernas symboler och platser för religionsutövning samt vad deras heliga skrift heter.

Några berättelser ur Bibeln.

Vi kommer att belysa likheter och skillnader inom de olika religionerna.

 

Arbetssätt - Hur ska vi lära oss detta?

 • Du kommer att få fylla i ett eget VÖL-schema (Vet, Önskar veta, Lärt oss) där du innan varje område skriver vad du vet om religionen och vad du vill veta. Sedan sammanställer vi detta gemensamt på whiteboarden. Efter arbetsområdet skriver vi vad vi lärt oss och samtalar om detta.
 • Vi kommer att se faktafilmer. Där kommer du bl a att få möta personer som berättar om sin tro. Efter filmen kommer vi att samtala och reflektera.
 • Vi kommer att läsa faktatexter.
 • Samtala och resonera kring begrepp.
 • Reflektera och samtala kring religionsfrihet.
 • Du arbetar ihop med kamrater och reflekterar över likheter och skillnader i de olika religionerna.
 • Vi kommer att läsa berättelser ur Bibeln, Koranen och Toran.

 

Vilka förmågor kommer du att få möjlighet att utveckla?

Din förmåga att:

 • analysera genom att jämföra likheter och skillnader mellan kristendom, islam och judendom.
 • analysera genom att fundera på hur religioner påverkar hur vi lever i samhället.
 • kommunicera genom att samtala, diskutera och resonera med dina klasskamrater och uttrycka egna åsikter.
 • reflektera över livsfrågor och din egen identitet.
 • förstå begrepp.

 

Bedömning

Efter avslutat arbetsområde skall du kunna;

 • Namnge Bibeln, Koranen och Toran samt veta vilken lära de tillhör.
 • Namnge moské, synagoga och kyrka samt vilken lära de tillhör.
 • Namnge en högtid från kristendomen, islam och judendomen.
 • Känna igen en symbol för de olika religionerna.

Jag bedömer även ditt aktiva deltagande i samtal på lektionerna.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  Re  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  Re  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  Re   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  Re   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: