Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA fast eller flytande VT18 åk 3

Skapad 2018-03-07 17:27 i Sandbackaskolan Kungälv
Planering av arbetet med NTA-lådan "Fast och flytande".
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Fast eller flytande - ett temaområde inom NTA - naturvetenskap och teknik för alla. Barnen får i temaarbetet använda sin nyfikenhet och utveckla sitt intresse för naturvetenskap och teknik. De blir även förtrogna med de naturvetenskapliga begrepp som används i temat.

Innehåll

1. Konkreta mål- elevdel

 • Du kommer att få lära dig om fasta och flytande föremåls egenskaper.
 • Du ska få lära dig att arbeta på ett undersökande sätt där du får jämföra och sortera, och även skriva ner vad du tror och dina resultat.
 • Du kommer att få lära dig att diskutera och samtala om vad du upptäcker när du undersöker och jämföra detta med kamraters resultat.

2. Undervisning/arbetssätt- elevdel

 • Du kommer att få arbeta med flera olika uppdrag i par eller grupp.
 • Du kommer i dessa uppdrag att få sortera föremål utifrån olika egenskaper som till exempel färg, form och material och berätta hur du har tänkt. 
 • Du kommer att få beskriva egenskaper hos föremålen och jämföra föremålen, till exempel om de flyter eller sjunker och om de är magnetiska.
 • Du kommer även att få berätta om vad du har undersökt för dina kamrater.
 • Du kommer att få berätta om fasta och flytande ämnens egenskaper samt jämföra likheter och skillnader mellan olika ämnen.
 • Du kommer att få ställa och testa hypoteser. 

3. Bedömning- elevdel

Bedömning görs löpande under arbetes gång och avslutas med en självvärdering av eleverna.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: