Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse och Kraft VT-18

Skapad 2018-03-07 17:28 i Da Vinciskolan Ale
Grundskola 7 Fysik
Rörelse och Kraft

Innehåll

 Kunskapsmål:

Syfte och förmågor

         Ge alla elever förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • diskutera, granska och ta ställning i frågor som handlar om hur vi kan öka säkerheten i trafiken
 • genomföra enklare vetenskapliga undersökningar om olika slags krafter, rörelser och tröghet
 • beskriva och förklara begrepp när det gäller fenomen som likformig och accelererad rörelse, gravitationskraft, tyngdpunkt, friktion, fritt fall, tröghet, och centralrörelse 

Centralt innehåll

 • Krafter , rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.
 • Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar , planering, utförande och utvärdering.
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt
 • Samhällsdiskussioner med koppling till fysik.

se även det infogade centrala innehållet nedan i denna planering.

 

Kunskapsmål


Här får du lära dig: 
att identifiera flera olika krafter

 • att det är en förändring av krafter som skapar rörelser
 • hur våra ökade kunskaper om rörelser och krafter påverkar våra liv, till exempel, inom trafiksäkerhet, uppskjutning av satelliter och tvättmaskiner.
 • hur vi kan använda mätinstrument för att mäta till exempel sträcka, hastighet, tid och kraft samt vilka samband som finns mellan dessa storheter.
 • använda fysikaliska kunskaper om rörelse och kraft för att förklara vardagliga fenomen kring till exempel balans, tröghet, och fritt fall.
 • samtala och argumentera kring frågor som rör kunskaper om rörelse och kraft.
 • hur historiska och nutida upptäckter inom elektricitet påverkat samhället, miljön och människans levnadsvillkor

 

 

Arbetssätt:

Lärarledda genomgångar

EPA - enskilt , par eller grupp, alla.

Själv- och kamratbedömning

Diskussioner i mindre och större grupper.

Filmer

Övningsuppgifter

Texter

Laborationer -  fokus hypotes och dokumentation diagram och tabell.

Studieteknik

 

 

Bedömning

Sker både muntligt och skriftligt under lektionstid men även genom några formativa tester  och ett mer summativt prov.

 

 

Övningar och innehåll:

 

- Kap 6.1-6.4 s.166-189

- Sammanfattning s. 192-193

- FINALEN s.194-195

- TDS och begrepp till varje delkapitel

- Övningshäftet

- pptx med genomgångar samt länkar till filmer och olika klipp (finns bifogad i klassens blogg)

- Begrepp se häftet

 

Facit till TDS och FINALEN finns längst bak i övningshäftet.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Universums uppbyggnad med himlakroppar, solsystem och galaxer samt rörelser hos och avstånd mellan dessa.
  Fy  7-9
 • De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Fysik år 7-9

F
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även **bidra till att formulera** enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även **formulera** enkla frågeställningar och planeringar som det **efter någon bearbetning** går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även **formulera** enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och **i huvudsak** fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett **säkert och ändamålsenligt** sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett **säkert, ändamålsenligt** och effektivt sätt.
Resultat, modeller & teorier
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då **enkla** slutsatser med **viss** koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då **utvecklade** slutsatser med **relativt god** koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då **välutvecklade** slutsatser med **god** koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Dokumentera undersökningar
Dessutom gör eleven **enkla** dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven **utvecklade** dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven **välutvecklade** dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Fysikaliska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Eleven har **grundläggande** kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att **ge exempel och beskriva** dessa med **viss** användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har **goda** kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att **förklara och visa på samband inom** dessa med **relativt god** användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har **mycket goda** kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att **förklara och visa på samband inom** dessa **och något generellt drag** med **god** användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Fysikaliska samband i vardagsliv & sammhälle
Eleven kan föra **enkla och till viss del** underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på **enkelt identifierbara** fysikaliska samband.
Eleven kan föra **utvecklade och relativt väl** underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på **förhållandevis komplexa** fysikaliska samband.
Eleven kan föra **välutvecklade och väl** underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på **komplexa** fysikaliska samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: