Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Aktivitetsstationer på fritids

Skapad 2018-03-07 18:59 i Tallbackens Freinetskola Freinet
Grundskola F

Innehåll

På fritids har vi valt att införa lekstationer/aktiviteter. Vi har bestämt att eleverna stannar minst 30 minuter på vald station, detta för att hinna starta upp och komma igång med leken/aktiviteten. Många väljer att vara kvar i den valda leken istället för att påbörja något nytt. Genom att ha lekstationer får eleverna träna på att själva göra ett aktivt val. Val av stationer har vi gjort utifrån elevernas behov och intressen och för att eleverna kontinuerligt ska utmanas och inspireras till nya upptäckter. 

Stationerna kan variera, vi har bland annat:

 • Bygga pärlplatta
 • Rita, färglägga mandalas
 • Lägenhetenl
 • Bygg och kulbana
 • Bilar och tåg
 • Kuddrummet
 • Lego
 • Spela spel
 • Bok och pussel
 • Penselfärg

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Gr lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Gr lgr11  -
 • Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: