Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hur fungerar energikällor?

Skapad 2018-03-07 20:05 i Nanny Palmkvist skola Helsingborg
Nu ska vi arbeta med olika sorters energi, vad vi behöver den till, olika energikällor och vad som är förnybar och icke förnybar energi och hur människan påverkar vårt jordklot genom sina val av energikällor
Grundskola 4 – 6 Fysik
Nu ska du få lära dig allt om energi och våra viktigaste energikällor.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 

Konkretisering av mål

Genom att lära dig mer om hur energi omvandlas och aldrig kan förstöras, vilka olika energikällor vi har och hur de påverkar vår miljö kommer du att utveckla förmågan att använda dina kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning. Genom att göra dokumentationer av dina kunskaper med bilder, tabeller eller diagram kommer du också att utveckla din förmåga att använda fysikens begrepp och modeller för att beskriva och förklara det du lär dig.

Arbetssätt

Vi kommer att jämföra  de vanligaste energikällorna och hitta för- och nackdelar hos dem. Alla samlar information om alla energikällor men avslutningvis skapas en presentation i Creaza.  I din redovisning ska det synas att du kan:

Söka och använda information om minst två förnybara och två fossila energikällor.

Redogöra för - och nackdelar med energikällorna

Använda ämnesspecifika begrepp

Tekniskt förklara hur energikällorna fungerar

Ta ett eget personligt ställningstagande om vad du tycker och fundera om fratiden.

De viktigaste begreppen

Energi
Energikällor
förnybar energi: sol, vind, vatten, biobränslen
icke förnybar energi: fossila bränslen: olja, kol, naturgas
Kärnenergi

Bedömning

Jag kommer att bedöma dina resonemang och förklaringar under arbetets gång samt bedöma ditt arbete i Creaza.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: