Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 5B kap. 7 och 8

Skapad 2018-03-07 20:23 i Haverdals byskola fritidshem Halmstad
Grundskola 5 Matematik
Under kapitel 7 och 8 kommer vi både få repetera och lära oss nya matematiska mönster. Vår hjärna kommer både få skapa nya synapser men även stärka de som redan finns. Vi kommer arbeta med bråktalets och procentens betydelse.

Innehåll

Arbetssätt:

- Vi kommer arbeta både på egenhand och tillsammans med kamrat.

- Vi kommer arbeta med inlärningen på olika vis, praktiskt, teoretiskt, samarbete och fysiskt.

- Vi kommer ha stöd av matematikboken, film och andra uppdrag när vi beräknar våra olika tal.

- Diagnoser kommer skrivas för att testa dina kunskaper i slutet på varje kapitel.

 

Mål för kapitel 7: 

- Skriva en halv med olika bråk.

- Jämföra och storleksordna bråk.

- Räkna ut en viss del av ett antal t.ex. 2/3 av 18

- Skriva bråk som ett decimaltal. 

 

Mål för kapitel 8:

- Vet att en hel är 100%, en halv 50% och en fjärdedel 25%.

- Avläsa cirkeldiagram och avgöra hur många procent olika delar är.

- Dela upp det hela, 100% i olika procentsatser.

- Veta hur många olika sätt du kan kombinera saker. 

- Ge en förståelse på sambanden mellan, bråktal, decimaltal och procent.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: