Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 8 - Samband och förändring

Skapad 2018-03-07 21:24 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola F
Att kunna förstå och använda modeller för samband och förändring är viktigt för att ta del av och förstå till exempel ekonomi och naturvetenskap, men också för att kunna delta i samhällsdebatten och vardagliga diskussioner. Du har nytta av dessa kunskaper för att fatta bra beslut när du tecknar mobilabonnemang eller tar ett lån på banken. Kunskap om vad som påverkar en situation eller vad som driver en förändring är avgörande för att vi som konsumenter ska kunna göra kloka val. I det här kapitlet kommer du att arbeta med matematiska samband, beräkna, beskriva och tolka förändringar.

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

 • utveckla kunskaper om nedanstående punkter

  • du ska lära dig att göra olika typer av beräkningar med procent, procenenheter och promille. 
  • du ska lära dig att beskriva och tolka koordinatsystem samt grafer med proportionaliteter och linjära samband.. 

 

 • Genom detta kommer vi arbeta med förmågorna
  • METOD - genom att träna på hur du ska genomföra de olika beräkningarna. Utveckling ligger i att göra metoderna mer effektiva, att kunna använda rätt metod vid rätt tillfälle samt att ha en säkerhet i användandet av metod.
  • BEGREPP - genom att träna på vad de olika begreppen betyder och innebär. Utveckling ligger i att kunna använda begreppen vid andra tillfällen än just när vi arbetar med det aktuella området, att kunna växla mellan begrepp samt att använda rätt matematiskt språk när du talar matematik.
  • KOMMUNIKATION - genom att använda rätt begrepp när du förklarar hur du löst en uppgift, både skriftligt och muntligt. Du använder rätt begrepp och rätt symboler. Utveckling sker genom att du kan anpassa ditt sätt att prata matematik till den du pratar med, du anpassar ditt språk och vilken nivå du förklarar på. Dina skriftliga lösningar är väl strukturerade, genomtänkta och effektiva.
  • RESONEMANG - genom att diskutera med kamrater kring uppgifter, dels lösningar, dels rimlighet och tillvägagångssätt. Utvecklas gör du genom att dra slutsatser utifrån det du lärt dig, överväger rimligheten i ditt svar och genom att resonera med kamrater kring varför du löste uppgiften som du gjorde och om man kunde löst den på andra sätt (hur?). Du kan även föra andra elevers resonemang vidare genom att lyssna aktivt och delta i diskussionerna.
  • PROBLEMLÖSNING - genom att hitta en struktur för problemlösning som dels passar dig, dels passar uppgiften. Utveckling sker genom att kunna lösa problem och uppgifter på flera sätt, väga dessa lösningar mot varandra och förklara varför den ena är mer effektiv än den andra. Du hittar generella metoder som kan användas på problemet även om vissa förutsättningar och värden ändras.

 

 Så här ska vi arbeta...

 • Så här ska vi arbeta med området tal 
  • Genomgång av metoder och viktiga begrepp
  • Träna och på befästa kunskap med hjälp av olika typer av uppgifter
  • Avstämningsuppgifter under arbetets gång för att sedan kunna arbeta vidare med det just det du behöver
  • Enskilda-, par- samt gruppuppgifter och aktiviteter

 

 • Begrepp:

 

 • andelen
 • ränta
 • origo
 • delen
 • procentenheter
 • punktdiagram
 • det hela
 • koordinatsystem
 • graf
 • procent
 • x- och y-axel
 • jänförpris
 • promille
 • x-koordinat
 • proportionalitet
 • förändringsfaktor
 • x-koordinat
 • linjära samband 

Vi kommer bedöma utifrån...

 • på vilket sätt du väljer och anpassar dina metoder till de uppgifter du ska kunna lösa
 • hur säker du är på de metoder du ska behärska (se “målet med undervisningen är att…”)
 • att du kan använda och förklara begreppen inom området (se “begrepp”)
 • hur din muntliga och skriftliga kommunikation är när du löser uppgifter
 • hur du resonerar kring resultatens rimlighet, val av metod, hur begrepp hänger ihop
 • hur pass väl du kan lösa problemlösning med ekvationer och uttryck som strategi

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: