Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 1, Favorit Matematik 1b kap 3

Skapad 2018-03-07 22:55 i Ångelstaskolan Uppsala
addition med tiotalsövergång inom talområdet 0-20.
Grundskola 1 Matematik
Nu ska vi arbeta vidare med subtraktion. 13 - 5 = 8 är ett exempel på subtraktion med en tiotalsövergång. Hur kan jag tänka när jag räknar med det? Hur hänger addition och subtraktion ihop? Det är detta som vi ska arbeta med och undersöka i det här kapitlet.

Innehåll

Mål

Du ska kunna...

 • tiotalsövergång vid subtraktion inom talområdet 0–20.

 • sambandet mellan addition och subtraktion.

 

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att få möjlighet att träna på detta genom att...

 • få instruktioner och förklaringar av lärare.
 • delta i diskussioner och samtal.
 • enskilt och i grupp arbeta i arbetsböcker.
 • rita och skriva.
 • spela spel.
 • arbeta med konkret material.

Bedömning 

Du kommer bedömas utifrån din förmåga att kunna...

 • tiotalsövergång vid subtraktion inom talområdet 0–20

 • sambandet mellan addition och subtraktion inom talområdet 0-20-

Du kommer att få visa dina förmågor när du:

 • samtalar i grupp.
 • arbetar i arbetsböcker.
 • ritar och berättar.
 • arbetar med konkret arbetsmaterial.
 • gör en summativ diagnos.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: