Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luffarslöjd, 8-Röselid, Vt 2018

Skapad 2018-03-08 07:44 i Röselidsskolan Lerum
Luffarslöjd, eget arbete
Grundskola 7 – 9 Slöjd

I slöjden arbetar vi i många olika material och provar på olika tekniker. Vi arbetar från idé till färdig produkt och du få träna din kreativitet.

Innehåll

Syfte

Du ska få möjligheter att utveckla dina idéer, fundera över olika lösningar, tillverka föremål och värdera slutresultatet. Detta ger dig möjlighet att väcka din nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material och att ta dig an utmaningar på ett kreativt sätt.

I undervisningen ger vi dig förutsättningar att utveckla kunskaper om färg, form, funktion och konstruktion och om hur du kan arbeta med dessa kunskaper.

Du får också kunskaper om din arbetsmiljö och om hur vi ska arbeta för att vara snälla mot miljön.

Centralt innehåll/Uppdraget

Du ska tillverka och redovisa för sina föremål av ståltråd (drömfångare, visp, krokar, kedjor, 2D figurer, ljusstake/korg). Arbetet ska kombineras med andra material så som garn, plast, trä osv.

Arbetet ska utgå från en gammal teknik som kallas Luffarslöjd. Du ska arbeta efter sina förutsättningar men minst ett av dessa föremål ska vara ett större arbete: ljusstake eller korg.

Syftet med uppgiften är att väcka idéer och tankar kring denna teknik på såväl ett teoretiskt plan som rent praktiskt. Vid bedömning av uppgiften läggs stor vikt vid din kreativitet samt utförande och finish.

DOKUMENTATION
Varje föremål ska uppvisas och presenteras för läraren samt fotograferas för dokumentation. CLASSROOM är  forum för dokumentation!

 

UNDERVISNING/METODER

Vi kommer att ha olika typer av genomgångar. Du kommer att arbeta praktiskt. Du ska skriva i Classroom  om dina arbetsprocesser, tankar kring dina alsters uttryck och värdera ditt arbete.

Bedömning och redovisning

Bedömning sker under arbetets gång samt efter avslutat arbete enligt Skolverkets matris.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  7-9
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.
  Sl  7-9
 • Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.
  Sl  7-9
 • Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.
  Sl  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: