Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pengar och vårt samhälle

Skapad 2018-03-08 08:07 i Centralskolan Tierp
Ett arbete utifrån vår samhällsstruktur och pengars värde. Den här planeringen användes under bedömningsdagen 7 mars -17, Alingsås kommun
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Ett arbetsområde som handlar om ekonomi och vårt samhälle.

Innehåll

Varför finns det pengar? Varför betalar vi skatt? Vilka olika typer av boenden kan man ha? Detta och mycket annat kommer vi att jobba med under några veckor. 

Konkreta mål: 

Du ska efter avslutat arbetsområde ha utvecklat din förmåga att:

 • jämföra olika sätt att betala en vara på.
 • beskriva vilka olika funktioner som behövs för att samhället ska kunna fungera.
 • använda begrepp (ord) i rätt sammanhang
 • förklara och resonera kring olika frågeställningar
 • känna till vad pengarna i ett hushåll ska räcka till varje månad.

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • muntligt kunna jämföra olika sätt att betala på tex med kontokort, kontant och elektroniskt
 • beskriva vilka olika funktioner som behövs i ett samhälle tex, sjukhus, skola, räddningstjänst, bank och livsmedelsaffär.
 • muntligt och skriftligt kunna använda olika begrepp (ord) som ingår i arbetsområdet, exempelvis: vara, skatt, moms, kredit
 • muntligt och skriftligt kunna resonera kring olika frågeställningar inom arbetsområdet: 

 Hur kan man tjäna pengar?

Varför finns det pengar? Hur var det förr i tiden jämfört med idag? 

Vad behövs för att ett samhälle ska kunna fungera? 

Vad skulle hända om vi inte betalade skatt i Sverige? 

Vilka fördelar och nackdelar ser du med skatt? 

 • berätta och ge några exempel på vad som måste betalas varje månad (i ett hushåll).

Undervisning:

För att ni ska få möjlighet att lära er allt det här ska vi på lektionerna:

 • Utgå från vad ni redan vet, era frågor och funderingar.
 • Läsa faktatexter och se på faktafilmer inom vårt arbetsområde.
 • Ha gemensamma genomgångar.
 • Arbeta enskilt, i par och tillsammans kring olika skriftliga uppgifter.
 • Dokumentera enskilt och tillsammans (tankekarta, skriva, rita, samla kunskap)
 • Träna på att i olika sammanhang beskriva och förklara.
 • Träna på att använda olika samhällsvetenskapliga begrepp/ord i rätt sammanhang.
 • Samtala kring de vanligaste sätten att bo såsom lägenhet, villa, radhus.
 • Diskutera hur man kan gå tillväga för att skaffa sig en bostad och vilken skillnad det är på att hyra och att köpa.
 • Samtala kring vilka olika samhällsfunktioner som behövs för att det ska kunna kallas ett samhälle.
 • Använda oss av tv-serien "Här kommer kungen" (UR). Denna serie kommer att ligga till grund för gemensamma diskussioner.

 

Centrala begrepp: vara, skatt, samhälle, hyra, köpa, moms, kontokort, kontant, kredit, bostad, lön, yrke

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3

Matriser

SO
Pengar och vårt samhälle: I vilken utsträckning eleven beskriver eller förklarar ett ställningstagande/samband och förtydligar med fakta eller exempel

Nivå 1
Eleven kan beskriva eller förklara ett ställningstagande i vardagliga termer och utifrån egna erfarenheter, men beskrivningen/förklaringen är ofullständig eller inte helt korrekt.
Nivå 2
Eleven kan beskriva eller förklara ett ställningstagande i vardagliga termer och utifrån egna erfarenheter. Eleven kan dessutom ta hjälp av kunskaper i samhällskunskap för att beskriva eller förklara ett samband med hjälp av fakta eller exempel men innehållet är inte nödvändigtvis helt korrekt, relevant eller fullständigt.
Nivå 3
Eleven kan använda korrekta och relevanta kunskaper i samhällskunskap för att beskriva eller förklara ett ställningstagande på ett-med hänsyn till årskursen-lämpligt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: