Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns inflytande ht17-vt18 Mz

Skapad 2018-03-08 08:25 i Tottens förskola Åre
Förskola
Mål Utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation. Konkret vill vi att barnen ska: * känna en trygghet att uttrycka sina känslor och tankar tillsammans med pedagoger och kompisar. *Uttrycka, berätta sina tankar och reflektioner, samt lyssna på andra.

Innehåll

 

I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av verksamheten.

Utifrån detta kommer Mellanzon arbeta såhär: 

 • Arbeta med den "lilla gruppen" så ofta som förutsättningar finns, vara lyhörda, se samspel och använda oss av gruppen som tillgång och utgå från barnens intresse i olika projekt. 

 

 • Vara närvarande och medforskande och reflekterande pedagoger. Lyssna in barnen och finnas som tillgång och ge barnen verktyg för att kunna uttrycka sig på olika sätt.

 

 • Vi använder oss av dokumentation och reflektion som verktyg både tillsammans med barnen men även i arbetslaget 

 

 • Vi anpassar och utvecklat våra lärmiljöer och erbjuder alla uttyckningsformer ( de 100 språken) och möjliggör barnens rätt till inflytande och skapar förutsättningar i verksamheten 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • verka för att det enskilda barnet utvecklar förmåga och vilja att ta ansvar och utöva inflytande i förskolan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • verka för att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ta till vara varje barns förmåga och vilja att ta ett allt större ansvar för sig själv och för samvaron i barngruppen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • verka för att flickor och pojkar får lika stort inflytande över och utrymme i verksamheten, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: