👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 6B kap 3 Tid och olika talsystem

Skapad 2018-03-08 09:27 i Västerby skola Hedemora
Grundskola 6 Matematik
I det här kapitlet kommer vi att öva på att träna på olika tidsenheter och att räkna ut tidsskillnader. Vi kommer även att titta på olika historiska talsystem och det binära talsystemet. Vilken nytta har du av att kunna räkna med tid? Jo, det behöver du kunna när du t ex ska veta hur lång tid det är till din träning eller lektion börjar, eller när du vill veta hur lång en lektion är. Det är också bra att kunna när du ska resa i världen eller ringa någon i ett annat land. Då behöver du kunna räkna ut vilken tid de har i det landet så att du inte ringer och väcker någon mitt i natten! Vilken nytta har du av att känna till det binära talsystemet? Om du är intresserad av programmering så måste du kunna det binära talsystemet, för det är på det sättet en dator "tänker".

Innehåll

Du kommer att få lära dig mer om:

 • Tidsenheter
 • Omvandla tidsenheter
 • Räkna ut tidsintervall
 • Tidszoner
 • Historiska talsystem
 • Binära talsystemet

Hur ska vi arbeta?

 • Gemensamma genomgångar och diskussioner.
 • Gemensamt, parvis och enskilt arbete med olika typer av uppgifter.
 • Färdighetsträning i din bok.

 

Begrepp

sekund (s), minut (min), timme (h), dygn, tidszon, binära talsystemet

Detta kommer att bedömas:

 • Ditt deltagande i diskussioner och genomgångar i helklass och i grupp.
 • Hur du uttrycker dig i matematiska diskussioner.
 • Ditt resultat på diagnosen.
 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Favoritmatematik 6B kap 3 Tid

METOD

Du har ännu inte godtagbara kunskaper
Du har godtagbara kunskaper
Du har mer än godtagbara kunskaper
Bestämmer tidsskillnader som uttrycks analogt
Ex: Hur mycket är klockan om 50 minuter om klockan är kvart över nio nu?
 • Ma  E 6
Bestämmer tidsskillnader som utrrycks digitalt
Ex: Hur mycket är klockan om 50 minuter om klockan är 21.35 nu?
 • Ma  E 6
Hanterar enhetsombyten inom tid
Ex: Skriv 150 sekunder som minuter och sekunder.
 • Ma  E 6
Skriver tal i det binära talsystemet
Ex: Vilket tal i tiosystemet motsvarar det binära talet 110?
 • Ma  E 6
Jämför och storleksordnar tidsenheter
Ex: Vilken tid var snabbast? 2.43,40 eller 2.59,02?
 • Ma  E 6

BEGREPP

Du har ännu inte godtagbara kunskaper
Du har godtagbara kunskaper
Du har mer än godtagbara kunskaper
Visar kunskap om begrepp genom att använda dem i rätt sammanhang och på rätt sätt
Ex: sekund (s), minut (min), timme (h), dygn, tidszon, binära talsystemet
 • Ma  E 6
Skriver tal i det binära talsystemet
Ex: Hur skriver du talet 3 med det binära talsystemet?
 • Ma  E 6

PROBLEMLÖSNING

Du har ännu inte godtagbara kunskaper
Du har godtagbara kunskaper
Du har mer än godtagbara kunskaper
Förstår frågan i en textuppgift och använder en strategi för att lösa problemet.
 • Ma  E 6

RESONEMANG

Du har ännu inte godtagbara kunskaper
Du har godtagbara kunskaper
Du har mer än godtagbara kunskaper
Bedömer svarets rimlighet vid överslagsräkning och huvudräkning.
 • Ma  E 6
Bedömer rimligheten i svaret vid skriftliga metoder och vid beräkning med miniräknare.
 • Ma  E 6
Kan delta i matematiska diskussioner genom att ställa frågor och framföra sina tankar
 • Ma  E 6

KOMMUNIKATION

Du har ännu inte godtagbara kunskaper
Du har godtagbara kunskaper
Du har mer än godtagbara kunskaper
Redovisar lösningen på ett fungerande sätt och använder sig av matematikens uttrycksformer, bild, text och matematiska symboler.
 • Ma  E 6
Visar, använder och uttrycker kunskaper om hur man i olika kulturer använt olika sätt att skriva tal
Ex: Det romerska talsystemet - Skriv talet XL. Skriv talet 17 med babyloniska tecken.
 • Ma  E 6