Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbarhet i relation till matematik och de estetiska språken

Skapad 2018-03-08 09:55 i Hällby förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Vi har gått utifrån förskolans målområde samt observationer av barnen, vad de gör och hur de utforskar lärmiljöerna. Utifrån det har vi valt ett projekt där vi utifrån barnens intressen låter dem uppleva matematik. Vi benämner till exempel lägesord som under, bakom och ord som högt, lågt tungt och lätt. Vi arbetar vidare med dessa och andra begrepp. Vi fokuserar också på mängd och antal.  

Innehåll

 

Didaktisk planering

 

 

Fokusområde: Hållbarhet i relation till matematik och de estetiska språken.

 

 Bakgrund:

 

Vi har gått utifrån förskolans målområde samt observationer av barnen, vad de gör och hur de utforskar lärmiljöerna. Utifrån det har vi valt ett projekt där vi utifrån barnens intressen låter dem uppleva matematik. Vi benämner till exempel lägesord som under, bakom och ord som högt, lågt tungt och lätt. Vi arbetar vidare med dessa och andra begrepp. Vi fokuserar också på mängd och antal.  

 

Vi har utifrån observationerna också sett barnens behov av rörelse och upptäckande och utforskande av rummen, både utomhus och inomhus. Därför har vi också fokus på kroppsuppfattning och rumsuppfattning.

 

 

Syftet är de mål man vill sträva mot under en längre eller kortare tid. I vårt fokusområde är syftet.

 

  • Utifrån resultatet i kvalitetsrapporten väljer vi att fokusera på matematik.
  • För att skapa samsyn på förskolan fördjupar sig vi pedagoger i matematiken och lyfter den i projekten och lärmiljöerna både inne och ute.  

 

 

Målformulering

 

 Se kopplingar till Lpfö 98/16

 

 

Målkriterier:

 

 

·       Att lärmiljöerna erbjuder ett matematiskt utforskande och att alla barn får möjlighet till byggande och konstruerande

·       Att de får möjlighet att utveckla sin kroppsuppfattning och rumsuppfattning

·       Att barnen kommunicerar verbalt och/eller genom kroppsspråk/tecken som stöd

·       Att pedagogerna använder begrepp som hör ihop med matematik, som till exempel lägesord, högt, lågt, tungt, lätt, många osv. 

·       Att barnen prövar och använder olika matematiska begrepp

 

 

Arbetssätt

 

  • Genom att tillföra och erbjuda olika material som lockar till byggande och upptäckande.
  • Genom att pedagogerna använda matematiska begrepp under dagens olika rutinsituationer såsom matsituation, på- och avklädning, lek, samling, blöjbyte osv.  
  • Genom att tillsammans med barnen utforska och upptäcka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: