Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MATTEMATIK ÅR 9

Skapad 2018-03-08 10:03 i Välkomstcentrum Borlänge
Grundskola 7 – 9 Matematik
I vårt vardagsliv kommer vi ständigt i kontakt med procenträkning och prisjämförelser. I affären, på banken, vid avbetalningsköp och i många andra situationer behöver vi kunna handskas med procenträkning. "Geni är en procent inspiration och nittionio procent svett." - Thomas Edison

Innehåll

Innehåll

 • Procent och promille
 • Förändringsfaktor
 • Algebra och procent
 • Procentenheter
 • Koordinatsystem
 • Grafer
 • Proportionalitet och linjära samband
 • Mer om linjära samband

Arbetsformer

 • Träna på att beskriva användningsområdet och motivera varför du behöver lära dig det centrala innehållet
 • Genomgångar i grupp och individuellt
 • Enskilt arbete
 • Lösningsdiskussioner i grupp
 • Diagnos
 • Prov

 

Under perioder kommer du dessutom att få delmål (oftast veckovis) kopplade till ovanstående (dvs. innehåll). På så vis har du möjlighet att träna och repetera på arbetspass, studiepass och hemma.  

 

nktips

Webbmatte; Finns på åtta olika språk. Här hittar du övningar, förklaringar och instruktionsfilmer. Välj språk – Taluppfattning – Bråk eller Procent.

http://www.webbmatte.se/  

 

Elevspel; Finns flera spela att välja. T.ex. 

- BRÅK ÅR 3-6,

- Tal i bråkform,

- Omvandla bråk,

- Procent och decimal,

- Matteord och

 -Från bråk till decimaltal.

 

http://www.elevspel.se/amnen/matematik

 

 

Efter att vi arbetat med detta avsnitt ska du kunna:

 • Kunna uttrycka andel i bråkform,decimalform och procentform 
 • Kunna sambandet mellan andel, del och helhet. 
 • Använda dig av sambandet för att lösa vardagliga problem.
 • Förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om följande begrepp: Bråkform, Täljare, Nämnare, Förkortning,Enklaste form, Förlängning, Andel, Del, Det hela, Decimalform, Procentform, Promille och Förändringsfaktor.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Samband och förändring

Formulera och lösa matematiska problem

Lägre nivå
Högre nivå
Lösa problem – val av strategi
Behöver hjälp med val av strategi.
Löser elevnära problem helt eller delvis, genom att använda någon strategi.
Löser olika problem på egen hand genom att motivera helt eller delvis och använda lämplig strategi utifrån problemets karaktär.
Löser med säkerhet olika problem. Kan själv finna, motivera och tillämpa olika strategier. Kan formulera enkla matematiska modeller passande för sammanhanget.

Resonemang

Lägre nivå
Högre nivå
Resonemang - redovisar och motiverar tankegångar
Behöver hjälp i resonemang kring matematik.
Funderar kring matematiska företeelser och tankegångar, ställer och besvarar frågor under samtal och diskussion.
Redovisar och motiverar tankegångar på ett sätt som för diskussioner framåt.
Bemöter och motiverar tankegångar på ett sätt som för diskussioner framåt, och som fördjupar och breddar dess innehåll.

Metoder - att använda

Lägre nivå
Högre nivå
Använda metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Behöver hjälp med att använda metoder.
Använder kända metoder på ett fungerande sätt med en tydlig arbetsgång och tillfredsställande resultat.
Använder olika metoder på ett fungerande sätt med en tydlig arbetsgång och gott resultat. Metoderna kan vara generella.
Använder ändamålsenliga och effektiva metoder korrekt. Använder generella metoder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: