Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nordiska språk

Skapad 2018-03-08 10:15 i Önnerödsskolan Härryda
Grundskola 5 Svenska
Under de närmaste veckorna kommer du att få möta och bekanta dig med våra nordiska grannspråk och de nationella minoritetsspråken. Vi kommer att se några korta filmer om de nordiska språken och diskutera likheter och skillnader. Vi kommer även att lyssna på och läsa utdrag ur sagor och texter som skrivits av nordiska författare.

Innehåll

Svenska: Nordiska språk åk 5

Mål för elev

Du ska kunna läsa och förstå huvuddragen av korta texter t ex sagor/barnböcker på danska, norska eller isländska så du kan återge berättelsen med dina egna ord. Du ska kunna hitta information om ditt språk och din författare och skriva en ordlista till din bok samt en kort faktatext om en nordisk författare.

Innehåll

Genomförande

Du kommer att få höra och läsa texter av olika nordiska författare. Vi kommer att titta på filmer om de olika nordiska språken och diskutera likheter och skillnader mm.

Du och en klasskamrat ska söka fakta om och skriva ett porträtt om en norsk, dansk, isländsk eller finländsk författare.

Ni ska läsa en saga eller en text på originalspråket som är skriven av författaren. Gör en ordlista där ni översätter minst 20 ord till svenska. Skriv sedan en sammanfattning av den saga/text ni läst, på svenska. Skriv stödord och träna på att återberätta sagan för klassen. Författarporträttet ska ni också redovisa för klassen med hjälp av stödord.

Bedömning

Bedömningen avser din förmåga att kunna återberätta en saga/barnbok med en röd tråd så andra förstår innehållet. Då texten är på annat språk finns det en nivå -dvs du klarar eller klarar inte att läsa en text på ett nordiskt språk och kan eller kan inte återge den på svenska.

Kursplanemål

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

- läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­ nader mellan svenskan och närliggande språk.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Svenska: Nordiska språk

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: