Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lek och rörelse genom gymnastik

Skapad 2018-03-08 10:28 i Pysslingen Förskolor Skattgömman Pysslingen
Förskola
Barn behöver få röra på sig, det finns alltid spring i benen. Genom gymnastik kan barnen få fysisk träning genom lekfullhet. Fysisk träning ger även en ökad inlärningsförmåga.

Innehåll

Mål/Kopplingar till läroplanen

Vi vill ta till vara på och erbjuda barnen fyra specifika mål från läroplanen: 

 • Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen får stöd och stimulans i sin motoriska utveckling, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling,

Syfte:
Att barngruppen på ett lekfullt sätt ska utmanas i sina motoriska färdigheter och även ställas inför nya utmaningar. 

Aktiviteter:

Vi pedagoger kommer att varje vecka erbjuda barnen en redskapsbana som utmanar dem i de olika grundmotoriska rörelserna; krypa/åla, gå, springa, hoppa, klättra, rulla, hänga, stödja och balansera. Redskapsbanorna är utformade efter de intressen som vi kan se i barngruppen,så som Pippibana, Ninjabana, Polisbana. 
Vi kommer även utveckla aktiviteterna efter terminens gång, genom att tillföra aktiviteter som vi arbetar med i vårt projek programmering och  aktiviteter utifrån barnens önskemål och inflytande. 

Miljöer/Material:
Vi kommer använda oss av gymnastiksalen och de redskap som finns där och även använd musik som vi tar med oss från förskolan. Vi kommer även att tillföra material från vårt projekt och från barnens önskemål. 

Barnet/Barnen:
Barnen kommer vara delaktiga genom att vi tar tillvara på deras intressen som vi ser i leken på förskolan och omformar dem till redskapsbanor som vi använder under gymnastiken. Barnen får även inflytande i att välja uppvärmningslek och avslutningslek. Under gymnastik 

Pedagoger:

Vi ansvarar för planering av varje tillfälle och genomförande. Genom observationer och samtal med barnen, planera vi aktiviteter som ligger i barnens intresse och som utmanar barnen i deras motoriska utveckling. Vi tar även tillvara det som sker under våra projekttillfällen och barnens intressen där för att på så sätt skapa en röd tråd i hela verksamheten. 

Målet är nått :

När vi ser att barnen utvecklas i sin motoriska förmåga och även i sin förmåga att tro på sig själv och vågar utföra vissa utmanande aktiviteter. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • får stöd och stimulans i sin motoriska utveckling, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: