Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FYSIK: MEKANIK (år 8)

Skapad 2018-03-08 11:25 i Streteredsskolan Mölndals Stad
Grundskola 7 – 9 Fysik
Ämnet fysik handlar om det mesta vi upplever omkring oss. Mekanik är den äldsta och mest grundläggande delen av fysiken. Den del av fysiken som behandlar jämvikt, rörelser och krafter. Mekaniken innehåller flera av de grundläggande fysikaliska lagarna. Grunderna i det som kallas ”klassisk mekanik” går tillbaka till forskningsinsatser utförda av stora vetenskapsmän som Galileo Galilei, Johannes Kepler och Isac Newton som alla levde omkring 1600-talet

Innehåll

• Undervisningen

- Sytet med undervisningen är att du ska lära dig att använda fysikens begrepp, modeller och teorier
  för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

  I undervisningen kommer du att ... 

- möta begreppen: mekaniskt arbete, lägesenergi och rörelseenergi, "Energiprincipen", lutande plan, hävstång,
  enkla maskiner, "Mekanikens gyllene regel", block, effekt, hästkraft.

- lära dig om enheterna Nm [Newtonmeter], J [Joule], W [Watt] 

• Arbetsformer

- För att du ska få möjlighet att nå de uppsatta målen kommer du att få möta och bearbeta kunskapsområdets 
  innehåll på olika sätt. Under lektionstid kommer vi att använda oss av olika sorters läromedel.

- Vid systematiska undersökningar kommer du att formulera frågeställningar, eller utgå från färdiga 
  frågeställningar, och dokumentera/presentera dina resultat.

 

• Bedömning

I arbetsområdet bedöms ...

 • dina kunskaper om för arbetsområdet viktiga begrepp och de grundläggande fysikaliska lagarna
 • din förmåga att använda dig av din kunskap i verklighetsnära situationer
 • på vilket sätt du genomför undersökningar
 • hur du presenterar genomförande och resultat av dina undersökningar 

 Du kommer att kunna visa dina kunskaper/förmågor ...

 • genom att arbeta aktivt på lektioner
 • genom att arbeta aktivt vid laborationer
 • genom att skriva laborationsrapporter
 • genom att delta i diskussioner och resonemang
 • genom att utföra skriftliga förhör        

 

Bedömningen kommer att ske fortlöpande under hela arbetets gång. Du kommer att få respons på vad du kan utveckla vidare. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy

Matriser

Fy
MEKANIK År 8. Vt18

MEKANISKT ARBETE

Uppgift 1
Vad menas med mekaniskt arbete?
Inte gjort
Fel svar
Delvis rätt svar
Rätt svar
Uppgift 2
Skriv formeln för mekaniskt arbete.
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 3
Uppgift där formel används direkt.
Inte gjort
Fel svar
Löser delvis problemet. Redovisningen går att följa och språket är acceptabelt.
Rätt svar Redovisningen är lätt att följa och språket är acceptabelt.
Uppgift 4
Teorifrga
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 5
Uppgift där viss eftertanke krävs innan formeln tillämpas.
Inte gjort
Fel svar
Löser delvis problemet. Redovisningen går att följa och språket är acceptabelt.
Rätt svar Redovisningen är lätt att följa och språket är acceptabelt.

MEKANIKENS GYLLENE REGEL (MGR)

Uppgift 6a
Uppgift där viss eftertanke krävs innan formeln tillämpas.
Inte visat/ gjort fel
Fel svar
Löser delvis problemet. Redovisningen går att följa och språket är acceptabelt.
Rätt svar Redovisningen är lätt att följa och språket är acceptabelt.
Uppgift 6b
Samma förutsättningar som 6a. Förståelse för MGR.
Inte visat/ gjort fel
Fel svar
Löser delvis problemet. Redovisningen går att följa och språket är acceptabelt.
Rätt svar Redovisningen är lätt att följa och språket är acceptabelt.
Uppgift 7
Formulera MGR
Inte visat/ gjort fel
Fel svar
Rätt svar

ENERGIPRINCIPEN

Uppgift 8
Formulera Energiprincipen
Inte gjort
Fel svar
Delvis rätt svar
Rätt svar
Uppgift 9
Vilka energiformer räknas till mekanisk energi?
Inte gjort
Fel svar
Ett rätt svar
Två rätta svar
Uppgift 10
Energiform
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 11
Vad avgör hur stor denna energi blir?
Inte gjort
Fel svar
Ett rätt svar
Två rätta svar
Uppgift 12
Enheter för mekaniskt arbete
Inte gjort
Fel svar
Ett rätt svar
Två rätta svar
Uppgift 15a
Energiomvandling
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 15b
Energiomvandling
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 15c
Energiomvandling
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 16a
Energiomvandling
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 16b
Energiomvandling
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 16c
Energiomvandling
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 16d
Energiomvandling
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 17a
Energiform
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 17b
Energiform
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 17c
Energiform
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 18a
Energiform Beräkning
Inte gjort
Fel svar
Löser delvis problemet. Redovisningen går att följa och språket är acceptabelt.
Rätt svar. Redovisningen är lätt att följa.
Uppgift 18b
Energiform Beräkning
Inte gjort
Fel svar
Löser delvis problemet. Redovisningen går att följa och språket är acceptabelt.
Rätt svar. Redovisningen är lätt att följa.
Uppgift 18c
Energiform Beräkning
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar
Uppgift 19a
Energiform Beräkning
Inte gjort
Fel svar
Löser delvis problemet. Redovisningen går att följa och språket är acceptabelt.
Rätt svar. Redovisningen är lätt att följa.
Uppgift 19b
Energiform Beräkning
Inte gjort
Fel svar
Löser delvis problemet. Redovisningen går att följa och språket är acceptabelt.
Rätt svar. Redovisningen är lätt att följa.

EFFEKT

Uppgift 13
Formel
Inte gjort
Fel svar
Rätt svar

LABORATIONSBESKRIVNINGEN

Uppgift 14
1 stjärna
2 stjärnor
3 stjärnor
4 stjärnor

FLERVALSFRÅGOR

0-3 rätt
4-7 rätt
8-10 rätt
11-12 rätt
......................................
...............................
...............................
...............................
...............................

Fy
FYSIK.METODER och ARBETSSÄTT. ARBETE-ENERGI-EFFEKT (år 8)

UTFÖRANDET

Uppgift 1
Hur högt är ett trappsteg?
Inte gjort / felaktigt svar
Har grundläggande kunskaper.
Har goda kunskaper [Beräknat ett medelvärde]
Uppgift 2
Hur lång är den totala vägen?
Inte gjort / felaktigt svar
Har grundläggande kunskaper. [Beräknat. Inte angivit rätt/ingen enhet]
Har goda kunskaper [Beräknat och angivit rätt enhet]
Uppgift 3
Tagit tiden det tar att förflytta sig.
Inte gjort / felaktigt svar
Har grundläggande kunskaper.
Uppgift 4
Formeln för Mekaniskt arbete.
Inte gjort / felaktigt svar
Har grundläggande kunskaper.
Har goda kunskaper.
Uppgift 5
Beräknat ditt mekaniska arbete.
Inte gjort / felaktigt svar
Har grundläggande kunskaper. [Beräknat. Inte angivit rätt/ingen enhet]
Har goda kunskaper [Beräknat och angivit rätt enhet]
Har mycket goda kunskaper [Beräknat och angivit rätt enhet. Avrundat.]
Uppgift 6
Formeln för Effekt.
Inte gjort / felaktigt svar
Har grundläggande kunskaper.
Har goda kunskaper.
Uppgift 7
Beräknat din effekt.
Inte gjort / felaktigt svar
Har grundläggande kunskaper. [Beräknat. Inte angivit rätt/ingen enhet]
Har goda kunskaper [Beräknat och angivit rätt enhet]
Har mycket goda kunskaper [Beräknat och angivit rätt enhet. Avrundat.]

DOKUMENTATIONEN

Inte gjort /ofullständig
Väsentligen godtagbar
Godtagbar. Snygg & prydlig
God. Snygg & prydlig
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: