👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 8 Matte - Kapitel 3 - Geometri

Skapad 2018-03-08 11:36 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 8 Matematik
Det finns många vackra geometriska figurer och vi ska rita, jämföra och göra beräkningar på många av dem. Vi lär oss en massa begrepp och hur vi kan beräkna omkrets, area och volym.

Innehåll

 

Pedagogisk planering ”Geometri”

Syfte

I detta arbetsområde tränar vi vår förmåga att:

 • Välja och använda effektiva metoder för att utföra matematiska beräkningar och lösa matematiska problem (Metod)
 • Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp (Begrepp)
 • Använda matematikens uttrycksformer i samtal, argumentation och beräkningar (Kommunikation)
 • Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder (Problemlösning)
 • Förklara och motivera tillvägagångssätt och olika lösningsförslag samt om resultaten är rimliga i förhållande till frågeställningen (Resonemang)

 

Genomförande

Under detta avsnitt använder vi oss av följande arbetssätt:

 • Lärarledda genomgångar/diskussioner
 • Gruppaktiviteter/Diskussionsuppgifter
 • Träningsuppgifter i matematikboken, NOMP, övningsblad m.m 
 • Formelblad
 • Begreppslistor (träna som med glosor)
 • Avstämningar längs arbetets gång

Det är viktigt att du tar ansvar för din inlärning och övar varje vecka så att du lär dig och utvecklas. Följ veckoplaneringen och säg till om du behöver hjälp.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din:

 

Problemlösningsförmåga

Ett matematiskt problem är ett problem som du inte tidigare mött, dvs. en uppgift som är något ny för dig. Jag kommer att bedöma hur väl du löser matematiska problem, samt vilken metod du använder och hur du redovisar muntligt och skriftligt.

Förståelse av begrepp

Jag kommer att bedöma din förmåga att använda dig av och förstå matematiska begrepp. Ett matematiskt begrepp är ”matteord” t.ex. tabell, diagram, medelvärde, typvärde mm.

Beräkningsförmåga

Ofta när du räknar matte kan det vara uppgifter som du känner igen, som vi har gått igenom eller som du jobbat med tidigare. Dessa uppgifter kallas för rutinuppgifter. Jag kommer att bedöma vilka metoder du använder när du löser dessa uppgifter samt hur väl du lyckas med dina beräkningar.

Resonemang och kommunikationsförmåga

Till sist kommer jag även bedöma din förmåga att redovisa muntligt och skriftligt hur du löst en uppgift, samt hur väl du följer med i matematiska resonemang och för olika diskussioner framåt. Det kan du göra t.ex. genom att ställa frågor eller utveckla ett resonemang som ges av någon annan.

 

Preliminär veckoplanering:                                   

Vecka

Genomgång av:

Uppgifter

9

 

Genomgång av:

·        matematiska begrepp v. 9

·        Vinklar – rita, mäta, namnge och räkna ut vinklar.

 

 

 

Begrepp - matematikglosor v. 9 (Finns på sharepoint)

 

Öva genom att räkna stencil 1 och 2 samt för mer utmaning stencil 3.   (Delas ut under lektion)

 

10

 

Genomgång av:

·        Månghörningar och vinkelsummor

·        Omkrets – månghörningar och cirkel.

 

Begrepp - matematikglosor v. 10 (Finns på sharepoint)

 

Öva genom att räkna stencil 4, 5, 6 och 7. (Delas ut under lektion)

 

11

 

Genomgång av:

·        Area – månghörningar och cirklar.

 

 

Begrepp - matematikglosor v. 11 (Finns på sharepoint)

 

Öva genom att räkna stencil 8 och 3.2 i Prio matematik.

 

12

 

Kunskapsredovisning v. 9 - 11!

Genomgång av:

·        Area – begränsningsyta och mantelyta.

 

 

Begrepp - matematikglosor v. 12 (Finns på SharePoint)

 

Öva genom att räkna 3.3 i Prio matematik.

13

 

Genomgång av:

·        Volym – rätblock

·        Volymenheter

 

 

Begrepp - matematikglosor v. 13 (Finns på sharepoint)

 

Öva genom att räkna 3.4 och 3.5 i Prio matematik.

14

 

Påsklov

 

 

15

 

 

Genomgång av:

·        Volym – prisma, cylinder, kon, pyramid och klot.

 

 

Begrepp - matematikglosor v. 15(Finns på sharepoint)

 

Öva genom att räkna 3.6 och 3.7 i Prio matematik.

16

 

Repetition

Kunskapsredovisning v. 12 – 15!

 

Karlsängskolan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karlsängskolan

 

 

 

 

 

 

Filmlista:

Här följer en lista på filmklipp med genomgångar som du kan titta på om du missat en genomgång eller om du behöver repetera.

Plangeometri:

2-dimensionella figurer och hur de definieras: https://youtu.be/eN9Ul2mc7J4 

Rektangelns area: https://www.youtube.com/watch?v=uhxqKcrWliw&list=PLC0uA88O8pF_SUVf-V6MrPG__EVcyJ_gG

Parallelogramets area: https://www.youtube.com/watch?v=pTwaAbhrCLA&list=PLC0uA88O8pF_SUVf-V6MrPG__EVcyJ_gG&index=2

Triangelns area: https://www.youtube.com/watch?v=W20k7IE_HWU&list=PLC0uA88O8pF_SUVf-V6MrPG__EVcyJ_gG&index=3

Areaenheter: https://www.youtube.com/watch?v=IWsqEhfZG3c&index=5&list=PLC0uA88O8pF_SUVf-V6MrPG__EVcyJ_gG

Mer om area: https://www.youtube.com/watch?v=rB6wq57SSTQ&list=PLC0uA88O8pF_SUVf-V6MrPG__EVcyJ_gG&index=11

Cirkelns area: https://www.youtube.com/watch?v=ZfIFc_v8XCQ&list=PLC0uA88O8pF_SUVf-V6MrPG__EVcyJ_gG&index=4 

Cirkelns omkrets: https://www.youtube.com/watch?v=77hgK73xlF8

 Vinklar:  https://youtu.be/adb4kr_6Hy8 

 

Rymdgeometri:

Begränsningsyta: https://www.youtube.com/watch?v=qOKt6hd_5yI&index=8&list=PLC0uA88O8pF_SUVf-V6MrPG__EVcyJ_gG

Rymdgeometriska kroppar: https://www.youtube.com/watch?v=F67yotyl35k&list=PLC0uA88O8pF8q9dt776is30Vee5jGQulC

Volymenheter: https://www.youtube.com/watch?v=YGaLWnFEe9k&list=PLC0uA88O8pF8q9dt776is30Vee5jGQulC&index=2

Volymen av ett rätblock: https://www.youtube.com/watch?v=U4RKYbVlkcg&index=3&list=PLC0uA88O8pF8q9dt776is30Vee5jGQulC

Olika kroppars volym: https://www.youtube.com/watch?v=VU5F8fciWEM&index=4&list=PLC0uA88O8pF8q9dt776is30Vee5jGQulC

Spetsiga kroppar: https://www.youtube.com/watch?v=X2GO6a_lcHw&list=PLC0uA88O8pF8q9dt776is30Vee5jGQulC&index=5

 Klotets volym: https://www.youtube.com/watch?v=KIMiwVXesK8&index=9&list=PLC0uA88O8pF8q9dt776is30Vee5jGQulC